Es triplica el nombre de societats que han iniciat el procés de dissolució

En global, les mercantils més petites, sobretot les unipersonals, són les que més es van crear durant el 2022, en què es van registrar 1.349 persones jurídiques més

Paperassa per constituir una societat.
Paperassa per constituir una societat. ARXIU

Que sí, que es registren més societats al país, però cal observar quina és la naturalesa de les mateixes -normalment unipersonals, el que equival en molts casos a ‘bústies fiscals’ i poca cosa més- i també cal observar que el 2022 va ser un any rècord en la posada en marxa de processos de dissolució societaris. La xifra de societats en dissolució l’any passat va triplicar les del 2021 i el total és un rècord absolut en la darrera dècada i més enllà.

Durant el darrer exercici tancat 131 societats van iniciar el procés de dissolució. El 2014, per exemple, aquest procés només l’havien iniciat nou societats. Cert que el volum ha anat creixent a poc a poc, fins a ser 76 el 2017 o 73 el 2020. Però el 2021 van ser 42 les mercantils que van iniciar el camí per desfer-se, una xifra molt inferior, evidentment, que la de l’any passat, que, s’ha dit, bat rècords. Igual com les societats que mes es creen són les de responsabilitat limitada i les de responsabilitat limitada unipersonal, també són les que més es dissolen.

Això té una senzilla explicació. En massa ocasions es tracta, sobretot les societats unipersonals, de mercantils ‘fantasma’ o que obeeixen a interessos distints als realment econòmics. I quan la societat deixa de ser un instrument necessari es desfà i s’ha acabat l’aventura mercantil que, en el fons, mai no havia existit. I s’ha esmentat també, van ser les dues tipologies de societats enunciades, les de responsabilitat limitada i les de responsabilitat limitada unipersonal les que més van créixer l’any passat.

NOUS REGISTRES

Del primer tipus esmentat se’n van registrar 341 de noves i, del segon, van ser 836. Certament, el creixement de noves mercantils registrades també és important. A finals del 2022, el nombre de societats actives al Registre de Societats Mercantils era de 14.073, xifra que representa un augment del 9,1% (+1.169 societats) respecte al volum que hi havia a finals de l’any anterior, en què el nombre de societats actives va ser de 12.904. En xifres absolutes, l’any passat es van registrar 1.349 societats, un 3,5% més en comparació al 2021, en el qual se’n van crear 1.304.

Pel que fa a la forma jurídica de les societats actives, el 45,6% han sigut representades per les societats de responsabilitat limitada, amb un total de 6.414. Seguidament, s’han situat les societats de responsabilitat limitada unipersonals, amb 6.201 (el 44,1% del total de societats actives), les societats anònimes, amb 1.127 (el 8,0% del total), i les societats anònimes unipersonals, amb 318 (el 2,3% del total).

Amb relació a l’any 2021, destaca en valors absoluts tant el creixement del nombre de societats de responsabilitat limitada unipersonals actives, amb un creixement del +15,6% (+836 societats) com el creixement del nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una variació del +5,6% (+341 societats).

Ampliant la perspectiva temporal de la sèrie s’observa que, durant els darrers anys, ha predominat el nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una elevada estabilitat al llarg dels anys. A més a més, el nombre de societats de responsabilitat limitada unipersonal va tenint cada vegada més pes i presenta durant aquest mateix període una clara variació positiva fins arribar, durant l’últim any, a nivells similars al de les societats de responsabilitat limitada.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending