L’encariment dels productes porta la ciutadania a comprar menys en les grans superfícies

Només la inflació fa que el volum de vendes que els supermercats van fer al desembre passat sigui superior al mateix període de l’any anterior i evidentment molt més elevat que el del 2019

La compra d'alimentació és la que més cau.
La compra d'alimentació és la que més cau. Toni Solanelles

L’encariment dels productes està portant la ciutadania a comprar molt menys en les grans superfícies comercials del país. Tant és si es tracta d’alimentació com si són altres els productes que es vulguin tenir en compte. I tot plegat es deu a l’encariment de la mercaderia. Cert és, que el volum de venda dels supermercats, si es té en compte la facturació, i producte, justament, de la inflació, es manté a l’alça. Així ho indiquen les dades del mes de desembre respecte del mateix període del 2021.

Cal diferencia l’evolució de les compres si es tenen en compte els preus corrents -és a dir, tenint en compte els preus que hi ha en el moment de fer el càlcul- o si s’observen els preus constants -és a dir, deixant al marge, justament, l’increment del cost de la vida. Aquesta diferència és clau per arribar a concloure que la gent compra menys però gasta tant o més perquè tot plegat s’ha encarit moltíssim. Tot i això, la reculada, segons el departament d’Estadística, és inferior a Andorra respecte d’Espanya o França.

ÍNDEXS

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,5%, a preus corrents, el mes de desembre del 2022 respecte al desembre de l’any anterior i una variació del +12,1% si es compara amb el mes de desembre del 2019, abans de la crisi sanitària. Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris augmenta un +2,7% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) creix el +0,5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Aquesta variació general anual se situa per sota de les xifres d’Espanya (+11,0%) i França (+5,5%). Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), disminueix el -5,8% al desembre del 2022 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, i una variació del +1,5% si es compara amb el mes de desembre del 2019, abans de la crisi sanitària. Pel que fa al seu desglossament, respecte al desembre de 2021, les vendes de productes alimentaris cauen el -8,9% i les vendes de la resta de productes cauen un -4,2%.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al desembre del 2022 disminueix el -0,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, quasi el 64% són dones i quasi el 93% disposa de contractes a jornada completa.

 

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending