El dèficit sanitari de la CASS el 2021 puja 3,3 milions més i s’enfila a 41,7 milions d’euros

La distància entre els ingressos de la branca jubilació (147,9 milions) i les despeses (121,8) es continua escurçant pel continu increment de les prestacions que s’han de satisfer

La façana de la CASS.
La façana de la CASS. Toni Solanelles

El dèficit de la branca sanitària de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), és a dir, els números vermells que presenta el tronc general, continuen creixent. El forat generat l’any passat és de 41,7 milions d’euros, un 8,6% més que l’exercici anterior, que amb l’esclat de la pandèmia ja havia estat extraordinari i havia deixat un resultat negatiu de 38,4 milions d’euros. Si les coses no pinten bé en aquesta branca, tampoc no hi ha alegries en la de jubilació, en què la diferència entre ingressos i despeses cada cop es redueix més producte de l’increment de prestacions que s’han de satisfer.

Els ingressos per cotitzacions de la branca general van augmentar un pírric 0,7%, situant-se amb un total de 134,7 milions. Les cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi van deixar 121,9 milions d’euros, i els ingressos en relació a les cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van ser de 12,8 milions d’euros. De la seva banda, les despeses per les prestacions en aquesta branca van arribar als 176,4 milions, un 5% més que el 2020. Les despeses de prestacions sanitàries van ser de 109,8 milions d’euros, és a dir un 14,3% més respecte al 2020. Al seu torn, les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) es van reduir un 7,4% respecte l’exercici anterior situant-se en 66,6 milions d’euros.

Quant a la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions van augmentar un 1,3% respecte al 2020 fins a arribar a 147,9 milions d’euros. Els ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi van ser de 137,6 milions d’euros; les cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van arribar a 4,6 milions d’euros i el Govern va transferir 5,7 milions per finançar pensions no contributives. Pel que fa a les despeses, aquestes van ser de 121,8 milions, un 7,9% més. Les pensions contributives van arribar 116,1 milions d’euros, és a dir un 7,6% més respecte al 2020. I les despeses de pensions no contributives van ser de 5,7 milions d’euros, amb un increment respecte de l’exercici anterior del 13%. En aquesta branca el saldo és positiu de 26,1 milions d'euros.

BENEFICIARIS

Totes aquestes dades surten de l’aprovació per part del consell d’administració de la CASS de la memòria 2021. Hi ha més dades encara. En relació als 12 mesos de 2021, el nombre d’assalariats augmenta un 0,6%; tot i que la mitjana mensual disminueix d’un 0,7%. El mes de desembre consten 44.634 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 12,2% més de les que hi havia registrades el desembre de 2020.

També va augmentar el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de desembre són 7.335, un 8,1% més dels que constaven registrats el desembre de 2020. El nombre d’assegurats indirectes es va situar en 17.036 persones; i el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general va disminuir un 2,7% en relació al 2020, amb 2.657 pensionistes el desembre: 2.323 pensionistes d’invalidesa, 333 pensionistes d’orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents.

A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2020 ha estat del 4,5%, s’han registrat 15.005 pensionistes el desembre: 13.350 pensionistes de jubilació i 10 capitals de jubilació; 3.301 pensionistes de viduïtat de les quals 79 temporals. Finalment, la taxa de dependència per al mes de desembre és de 3,33 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 6,7% superior al desembre de 2020.

Etiquetes

Comentaris (13)

Trending