La construcció dispara la generació de riquesa però sense arribar al nivell previ a la pandèmia

Les primeres estimacions situen el creixement del PIB real el 2021 en un 8,9% respecte de l’anterior exercici, que va viure amb tota la cruesa els efectes de la crisi sanitària

Treballadors de la construcció en una obra.
Treballadors de la construcció en una obra. Toni Solanelles

L’evolució espectacular del sector de la construcció durant el 2021 ha fet que la generació de riquesa al Principat hagi experimentat una notable recuperació, tot i que encara no s’ha arribat als nivells que hi havia abans de l’esclat de la pandèmia. Les estimacions inicials en relació al càlcul del producte interior brut (PIB) ofertes pel departament d’Estadística situen el creixement del PIB real el 2021 en un 8,9% respecte l’exercici anterior, un 2020 que va experimentar amb tota la seva cruesa els efectes de la crisi sanitària.

La construcció, tot i la situació viscuda al 2020, va continuar creixent, encara que de manera molt minsa, poc més d’un 1% respecte del 2019. Ara, el creixement experimentat el 2021, del 23,5%, és el més elevat dels viscuts els darrers anys. Això, però, pot comportar un perill evident, el risc d’una nova bombolla immobiliària que en pocs anys esclati com ja ha passat en un passat no gaire llunyà. Alhora caldrà veure quins efectes té la guerra a Ucraïna i la inversió russa al país. I si aquesta anava lligada gaire a la construcció, per exemple, de les mítiques torres del Clot d’Emprivat. La cancel·lació eventual de compromisos pot ser tot un drama.

Sia com vulgui, les dades publicades aquest matí per Estadística reflecteixen la recuperació de l’economia andorrana amb les dades relatives al PIB com a epicentre. Són estimacions inicials, però ja prou significatives. I evidencien que tots els sectors, excepte l’agricultura entre els essencials, que tornen a xifres positives. A créixer. Això sí, un sector tan important al Principat com els serveis entès en una terminologia àmplia (i que inclou comerç però també hostaleria) no aconsegueix equilibrar tot i una forta puja el 2021 la davallada que va experimentar el 2020.

EL PIB

El PIB real de l’any 2021 se situa en 2.587,9 milions d’euros, el que suposa, com s’ha dit, un augment del +8,9% en relació a l’any 2020 degut, principalment a l’alleugeriment de les mesures adoptades arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 durant l’any 2020. No obstant no arriba a les xifres del 2019. Llavors el PIB real va situar-se en 2.674 euros. Destaca el sector construcció, amb un augment ja esmentat del +23,5%.

Els sectors indústria i serveis tornen a experimentar variacions positives. Pel que fa als components del sector serveis, el subsector del Comerç, Hosteleria, Transport, Informació i Comunicacions creix el +9,0%, el subsector Financer, Immobiliari i les Activitats Professionals i Tècniques enregistra una variació del +9,1%, i el subsector de les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals augmenta el +3,5%. En la majoria de casos són creixements molt notables però que queden normalment per sota de la caiguda experimentada en l’epicentre de la pandèmia.

Quant al PIB nominal per a l’any 2021 creix el +11,2% respecte l’any anterior, situant-se en 2.815,4 milions d’euros. Torna, però, a quedar per sota del 2019. Ara bé, en aquest cas de forma molt poc significativa atès que el PIB nominal del 2019 va ser de 2.818 euros. A partir de les dues magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita se situa en 35.399 euros a l’any 2021, amb un augment del +9,1% respecte l’any 2020 atès el creixement estimat de la població del +1,9%. Per la seva banda, el PIB real per càpita de l’any 2021 augmenta el +6,9% respecte l’any 2020, situant-se en els 32.538 euros. També aquestes dues magnituds són inferiors a les que hi havia abans de l’esclat de la crisi sanitària: el PIB per càpita real era de 34.490 euros i el nominal, de 36.347 euros.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending