La banca té immobles procedents d’hipoteques impagades valorats en gairebé 150 milions d’euros

Dos de cada tres euros comptabilitzats com a actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda corresponen a Crèdit Andorrà

Edificis a Andorra la Vella.
Edificis a Andorra la Vella. Toni Solanelles

El sector bancari andorrà ostenta béns immobles procedents d’execucions hipotecàries per impagament dels crèdits o derivades de dacions o altres mecanismes similars per valor de gairebé 150 milions d’euros, això és gairebé el doble dels beneficis obtinguts per la plaça bancària el 2020. Crèdit Andorrà, VallBanc i Andbank són, de llarg, les dues entitats que més béns d’aquesta naturalesa ostenten.

De fet, si es tenen en compte les dades que apareixen en les respectives memòries i que fan referència al passat exercici 2020, de cada tres euros que el conjunt dels cinc bancs tenen computats com a actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda dos corresponen a Crèdit Andorrà. Globalment, els cinc bancs de la plaça sumen 148,4 milions en l’esmentat capítol, amb un increment molt important en el cas de VallBanc que ha fet que l’esmentada partida hagi experimentat un increment de gairebé 12 milions d’euros entre el 2019 i el 2020.

Aquestes dades poden tenir moltes lectures. Però, en tot cas, s’han d’emmarcar, per exemple, amb el fet que el conjunt de la banca andorrana va obtenir el 2020 uns guanys globals de 84 milions. Alhora, s’ha de tenir en compte, per exemple, que el Govern acaba d’anunciar un canvi legislatiu per tal que l’administració tingui un dret preferent en relació als immobles que s’hagi de quedar la banca arran de les hipoteques que acabin resultant fallides. Un dret preferent o… Finalment, també queda clar, almenys segons les dades que consten en les memòries públiques oficials, que sempre poden tenir un punt de maquillatge, que les dues entitats més sanejades són MoraBanc i BancSabadell d’Andorra. En aquest camp, la seva fusió encara els reforça més.

actius no afectes

Segons les dades de referència, el global del cost d’adquisició seria de 216 milions d’euros. Però el que té importància hores d’ara seria el valor que es dóna a aquells béns a dia d’avui. I aquí és quan després d’uns ajustos de 67,6 milions s’arriba a un valor comptable net de 148 milions d’euros, dels quals, el 67%, corresponen a Crèdit Andorrà amb prop de cent milions, en concret, 98,9 milions després de retallar-ne més de set durant el 2020 (a final del 2019 la mateixa xifra era de 106,2 milions).

En aquest rànquing ‘sui generis’ en relació amb l’apartat d’actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a mantinguts per a la venda, VallBanc i Andbank ocupen la segona i la tercera posició a 31 de desembre del 2020. En el primer cas, els estats financers registren 26,4 milions; i en el segon, 20 milions d’euros gairebé justos. Sempre segons les dades facilitades per les pròpies entitats, en els casos del BancSabadell i MoraBanc serien irrisoris, amb 1,9 i 1,1 milions d’euros respectivament.

Comentaris (8)

Trending