Els autònoms no hauran de presentar els ingressos per poder acollir-se a ERTOs a partir del juliol

Com en el cas de les empreses, la nova fase de suspensions de contracte temporal i reduccions de jornada que s’establirà només permetrà l’accés a activitats molt concretes

Un treballador autònom.
Un treballador autònom. ARXIU

Els treballadors per compte propi o autònoms que vulgui i puguin acollir-se a ERTOs a partir de l’1 de juliol no caldrà que documentin els ingressos en la demanda d’accés a la mesura laboral “tenint el compte que el criteri d’ingressos i resultat econòmic ja no és un requisit per a accedir a les prestacions”.

Com en el cas de les empreses, també els autònoms podran continuar accedint a suspensions temporals de contracte i reduccions de jornada més enllà del 30 de juny sempre que s’aprovi, com es preveu, la nova llei òmnibus que tot just s’acaba d’enviar al Consell General. Ara, la casuística per la qual es permetrà continuar podent accedir als ERTOs serà molt limitada.

Així, i segons com s’estableix en el projecte de llei en relació amb els autònoms, aquestes es podran acollir al mecanisme laboral sempre que la seva activitat principal hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern o que estiguin afectades per impediments que impactin negativament i de manera substancial el normal desenvolupament de la seva activitat principal, en mèrits de les limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional, o les autoritats internacionals i que tinguin una afectació en l’activitat principal de les empreses establertes legalment a Andorra, en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, segons es determini per decret del Govern.

La prestació de les persones que realitzen una activitat per compte propi es calcula d’acord amb la base de cotització corresponent al mes de desembre del 2020 prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Comentaris (1)

Trending