L’AREB disminueix un 89,6% el seu pressupost de despeses i d’adquisició de béns

L'Autoritat Financera Andorra (AFA) pateix una retallada del 69,2% en un comptes que en el seu total mostren un decrement del 26,4% respecte a l'exercici anterior

Comentaris

L'AREB ha patit una dràstica reducció econòmica.
L'AREB ha patit una dràstica reducció econòmica. ARXIU

El pressupost de despesa agregat total del sector públic per a l’exercici 2023 és d1.584.159,39 milers d’euros, amb un decrement del -26,4% respecte a l’exercici anterior, informa aquest dilluns el departament d'Estadística de Govern. L'AREB i l'AFA veuen disminuïts considerablement el seu pressupost de despesa agregat.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del sector d'institucions financeres és de 6.506,39 milers d’euros, amb un decrement del -69,2% respecte a l’exercici anterior.  També tenen descensos importants l'administració central (--53,8%) i administracions públiques (-31,1%).  

Un pressupost de despeses agregat -també conegut com demanda agregada- inclou les que fa l'administració en un període determinat, en aquest cas, un any i l'adquisició de béns d'inversió. Cal destacar, en aquest sentit, l'esmentat del -69,2% que és el de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), té un pressupost de despesa de 2.326,53 milers d’euros, amb un decrement del -89,6% respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del subsector institucional de l'administració central (institucions sense finalitat de lucre) és de 119.169,94 milers d’euros, amb un increment del +11,7% respecte a l’exercici anterior.

Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució. Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, el pressupost de despesa agregat és de 119.169,94 milers d’euros, amb un augment del +11,8% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos agregats és de 116.529,86 milers d’euros, amb un augment del +11,8% respecte a l’any anterior.

Comentaris (2)

Trending