Aprovat el filtre legal per evitar abusos amb la subcontractació d’obrers estrangers ‘low cost’

Les empreses del país que estableixin prestacions de serveis companyies foranes hauran de vetllar perquè els empleats cobrin com a mínim el que fixa la seva categoria laboral al Principat i Immigració disposarà de més eines de control

Comentaris

Un edifici en construcció, el sector on més abusos hi ha hagut.
Un edifici en construcció, el sector on més abusos hi ha hagut. Toni Solanelles

D’allò que no hi havia cap problema a córrer a modificar reglaments d’Immigració per evitar discriminacions salarials i deixar de fomentar la contractació de treballadors ‘low cost’ estrangers. El gir governamental és de 180 graus. Les denúncies periodístiques de l’Altaveu més la presència al país de la delegació del grup que combat el tràfic d’éssers humans en el marc del Consell d’Europa (GRETA) han obligat l’executiu a canviar la normativa en matèria d’immigració i posar filtres per evitar els abusos laborals i especialment salarials que s’estaven cometent. 

El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, ha assegurat aquest matí a la Seu que ja es va comunicar als delegats del Consell d’Europa que es farien aquestes modificacions. Els abusos es produïen sobretot en el sector de la construcció. Els membres del GRETA estaven esparverats amb el que estava passant. Treballadors immigrants venint a treballar al país cobrant menys o molt menys que els locals, vivint en pisos pastera -a la Seu i pujant com a bens en bus, per exemple- i fent més hores que un rellotge. Sobre el paper, tot això s’hauria d’acabar. L’empresa que subcontracti una companyia forana per a la prestació d’un servei haurà d’assegurar de certes coses. I haurà de presentar davant l’autoritat en matèria d’immigració més documents que no pas fins ara per tal que l’administració pugui controlar la situació i, per tant, detectar ràpidament les eventuals situacions d’abús.

Un edifici en construcció al centre del país aquesta tarda.

Relacionat

Preocupació per la visita del grup del Consell d’Europa i la situació dels treballadors ‘low cost’

La normativa aprovada estipula que els treballadors desplaçats d'empreses estrangeres per compte d'empreses andorranes, que prestin servei al país, han de tenir, com a mínim, les mateixes condicions laborals que les dels treballadors nouvinguts al país per treballar per empreses andorranes. Així, s’incrementa l’exigència de la documentació requerida i se sol·licitarà el contracte amb les condicions de treball d’aquestes persones. Segons Rossell, la voluntat és “comprovar efectivament que aquest contracte laboral mantingui” les condicions mínimes exigibles al Principat. S’espera que amb aquests nous mecanismes es frenin els abusos que estaven comenten algunes constructores en la contractació de certs industrials, que són els que recorrien, majoritàriament, a mà d’obra estrangera.

LA INTEGRACIÓ AL PAÍS

Aprofitant el canvi per evitar abusos ‘low cost’, també s’aprofita per introduir un nou article al reglament per tal de desenvolupar un aspecte que ja contemplava la Llei d’immigració, i que era, tal i com ha explicat el ministre, que si demostres una certa integració al país la renovació del permís de residència i treball no és pel termini que correspondria sinó per l’immediatament superior. La integració, segons Rossell, s’haurà de demostrar amb l’assumpció del nivell B2 de català o superior amb la demostració d’un grau cert de coneixement sobre les institucions, la cultura i la història del Principat.

Un operari de la construcció en una obra.

Relacionat

A Govern “no li consten” treballadors ‘low cost’ sense cobertura sanitària

Per avaluar tot plegat es constituirà un comitè, que composaran entre d’altres el director de la policia i el d’immigració, més responsables d’altres departaments de l’administració i aquests seran les persones que hauran de valorar si el resident en qüestió es pot considerar prou integrat al país o no. Segons el titular d’Interior, fins ara “ja hi havia gent interessada en poder-se acollir a aquesta fórmula però no la teníem desenvolupada” tot i està prevista a la llei.

Un treballador en una obra

Relacionat

Importació de mà d’obra: entre l’ètica i la ‘legalitat’

Finalment, la normativa modifica el redactat de l'articulat amb relació a l'acreditació dels mitjans econòmics dels sol·licitants d'autoritzacions d'immigració per estudis amb la finalitat de clarificar i especificar la normativa.

Comentaris (15)

Trending