Aposta per no limitar la participació i l’accés de menors a competicions d’e-sports més adults

Les esmenes dels grups de la majoria flexibilitzen la llei original, on es prohibia els adolescents jugar o presenciar torneigs de videojocs poc adequats i només demanen el permís de pares o tutors i que els organitzadors informin del contingut

El Call of Duty és un dels jocs populars als e-esports que no està recomanat per menors.
El Call of Duty és un dels jocs populars als e-esports que no està recomanat per menors.

Els menors podran accedir a competicions d’esports electrònics encara que siguin de jocs poc adequats per a la seva edat. Serà així si, com és de preveure, tira endavant una de les esmenes presentades pels grups de la majoria al text que regula aquest sector. Així, s’estima que tot just seria necessari que els organitzadors advertissin del contingut poc idoni i que hi hagi autorització dels pares o tutors. Altres canvis fan referència a si caldrà o no assegurança i revisió mèdica per participar en aquests torneigs o buscar més implicació del sector privat en la comissió que regularà l’activitat.

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han presentat un total de 28 propostes de modificació al projecte de llei dels esports electrònics, a tràmit al Consell General. Una de les més destacades és la que fa referència a aquells torneigs amb jocs no adequats per a menors. La llei original deixava clar que no es podia permetre ni la participació ni l’accés d’aquests joves a les competicions.

En canvi, l’esmena 7 dels tres grups de la majoria opta per exigir únicament a l’organitzador que “adopti les mesures necessàries per informar al públic potencial d’aquesta característica, fins i tot avisant de la possibilitat de que les imatges de la competició poden ferir la sensibilitat dels espectadors”. Es justifica la decisió argumentant que “l’existència d’un debat obert a nivell internacional al voltant de la possibilitat d’assistir a competicions o visionar continguts amb l’autorització de pares o tutors legals aconsella flexibilitzar aquest epígraf”.

DA, Liberals i Ciutadans Compromesos també prefereixen deixar decidir a Govern si els jugadors hauran de sotmetre’s a un reconeixement mèdic o tenir assegurança de salut i volen implicar el sector privat en la comissió d'esports electrònics

Altres dues esmenes fan referència a les obligacions que el text original estableix per als jugadors. En el cas dels professionals, l’article 32 exigia un reconeixement mèdic. I, en tots els casos, el 33 demanava que, per participar en una competició, s’havia de disputar d’una assegurança. Les esmenes 17 i 18 presentades pels grups de la majoria relaxen aquest requisit. O, millor dit, apunten que, en tot cas serà Govern qui, via reglament, decideixi si és o no obligatori complir-lo.

Així, el text de les propostes posa en relleu que “reglamentàriament es pot establir l’obligatorietat de que els jugadors professionals d’esports electrònics disposin d’un certificat mèdic oficial d’aptitud per tal de participar en competicions o esdeveniments d’esports electrònics que per les seves característiques així ho justifiquin”. En el segon cas, s’estableix que “reglamentàriament es pot establir l’obligatorietat de que els jugadors que participin en competicions o esdeveniments d’esports electrònics disposin d’una assegurança obligatòria que cobreixi els possibles riscos per a la salut derivats de la participació en competicions o esdeveniments d’esports electrònics que per les seves característiques de risc així ho justifiquin”.

Des de la majoria també es modifica la composició de la comissió andorrana d’esports electrònics. Es considera que no cal tanta representació del Govern i, per això, es retira un dels dos representants del ministeri d’Economia, així com els de Salut, l’Agència Antidopatge i Educació. A la vegada, s’indica que “a les reunions (...) podran assistir amb veu però sense vot representant de les empreses i entitats del sector privat”. I és que es considera “imprescindible” poder-les implicar per tirar endavant el sector al Principat.

Comentaris

Trending