‘Desapareix’ el responsable del centre hípic on un monitor va quedar paraplègic arran d’un accident laboral

Comentaris

  • Inspecció de treball ha requerit tot un seguit d’informació de la qual, inicialment, l’empresari només va aportar un document; quan s’ha volgut insistir ja no se’l localitza
  • El sinistre va passar el 28 d’abril, un divendres, a la tarda, i l’operari conduïa un tractor amb el qual manejava bales de palla, una d’aquestes, de més de 200 quilos, li va caure a sobre
  • L’embalum va aixafar el treballador, un jove lauredià de 21 anys, i li va causar lesions medul·lars que l’han deixat immòbil de per vida de cintura en avall
El departament d’inspecció de treball del ministeri d’Interior mira de treure l’entrellat de les circumstàncies, des del punt de vista laboral i de seguretat, que envolten l’accident que hi va haver en un centre hípic de l’Aldosa de la Massana i conseqüència del qual va quedar paraplègic un operari de l’establiment. L’instructor de l’expedient laboral ha requerit tot un seguit d’informació a Estribo Club l’Aldosa i no només és incompleta la documentació aportada si no que d’un temps ençà ja no es localitza el titular del negoci. Fonts coneixedores del cas han mostrat el seu temor que hi hauria massa elements sense regularitzar tot i que inicialment semblava que almenys des del punt de vista assegurador hi havia cobertura. L’accident en qüestió va succeir la tarda del 28 d’abril, un divendres, quan un dels monitors d’equitació de l’esmentat club hípic, que també col·laborava en altres tasques pròpies de les activitats a cavall que es duen al centre, conduïa un tractor i manejava bales de palla. El tractor en qüestió no tenia cap tipus de protecció ni coberta -segons algunes fonts, s’havia desmuntat perquè en cas contrari tenia dificultats per poder accedir a les quadres- i en un moment donat la pala no va suportar prou bé la bala que transportava, d’una mica més de dos-cents quilos, i tota ella va anar a parar damunt del conductor. L’impacte va causar ferides medul·lars que han deixat l’operari, un jove lauredià de 21 anys, immobilitzat de per vida de cintura en avall. En el marc de la investigació d’aquell accident, la inspecció de treball va requerir tot un seguit de documentació a l’empresa, al club hípic. De tota la informació sol·licitada, amb la qual es pretenia, entre altres coses i sobretot, verificar el compliment de la legislació en matèria de seguretat i salut en el treball, l’empresa sols va presentar un document. Quan fa unes setmanes es va voler requerir al responsable del club hípic que aportés la resta de la informació demanada i el manual d’instruccions del tractor, ja va ser impossible de lliurar la petició de forma personal a l’empresari. Per això l’inspector de treball que instrueix el cas ha hagut de recórrer a la publicació d’un edicte al BOPA per fer saber a l’empresari que ha de lliurar aquella documentació sol·licitada. En el marc de l’edicte s’informa també que el fet de no col·laborar amb l’administració està tipificat com una infracció greu per la qual s’iniciarà, si no s’aporta el sol·licitat, el procés sancionador escaient. Alhora, el fet de no lliurar la documentació no treu que la investigació de l’accident laboral no tiri endavant. Ben al contrari, pot reforçar la intuïció que s’estava incompliment la normativa.

Comentaris

Trending