Denuncien que s’estan ‘assignant’ batlles ‘a dit’ perquè dirigeixin determinades causes

Advocats del ‘cas BPA’ ataquen el canvi d’adscripció de dues instructores perquè en el rerefons de tot plegat no s’està respectant el que fixa la llei

-
-
L’abstenció de la batlle Maria Àngels Moreno arran de les demandes que ha promogut en el marc dels concursos professionals als quals es va presentar -i que no li van suposar l’assignació de les places en joc- estan comportant tot un seguit de moviments a la Batllia que donen a entendre, a parer d’alguns advocats, que s’estan elegint responsables judicials ad hoc per dirigir la instrucció de determinades causes o, com a mínim, que s’està saltant la llei i, per tant, no es respecten els principis bàsics d’un Estat democràtic i de dret com el de gaudir d’un jutge predeterminat per la llei.

Alguns advocats del ‘cas BPA’ han promogut accions jurídiques per posar de manifest una vulneració més que, a parer dels demandants, s’estaria duent a terme dins d’un sistema judicial actualment ja prou qüestionat. Com a mínim en un cas s’ha presentat un incident de nul·litat contra una de les resolucions que confirma una nova instructora per algunes de les derivades del ‘cas BPA’. L’acció jurídica posa de relleu que l’adscripció de la nova responsable judicial especialitzada presenta una evident nebulosa.

Moreno es va abstenir a principi d’agost. Durant dos mesos, fins després de l’Obertura de l’Any judicial, hi ha hagut tot un seguit de causes que han estat aturades. La batlle es va abstenir perquè va contractar per la defensa dels seus interessos un advocat que també intervé en casos que instruïa. En lloc de repartir les causes que no podia instruir entre els altres batlles, com per llei pertocaria, com en l’incident de nul·litat es posa de relleu, i com fins i tot la presidència de la Batllia admet en un document citat en l’esmentat incident, s’ha canviat la batlle Moreno de jurisdicció.

En efecte, se l’ha extret de la instrucció especialitzada, com al seu dia ja va avançar l’Altaveu, i se l’ha assignat a la instrucció ordinària. A la inversa, s’ha retornat Stephánie Garcia a especialitzada, on al seu dia ja havia estat com a batlle de reforç. I tot plegat, remarca l’acció judicial actualment plantejada davant l’oficina judicial especialitzada número 2 que lidera ara la pròpia Garcia, sense fer el que hauria pertocat: respectar els casos que no podia assumir Moreno entre els instructors ordinaris i els batlles civilistes.

Encara que això podia suposar algun col·lapse, com la presidència de la Batllia mantindria, o que s’alentís alguna instrucció, és el que la normativa que regula els procediments i el funcionament de la Justícia fixa. Lluny d’això, però, s’ha apartat totalment la batlle Moreno de la instrucció especialitzada, sense que ningú ho hagi sol·licitat, s’ha deixat diverses causes en l’aire durant dos mesos (vuit dels expedients que no podia seguir investigant Moreno sí que es van passar a l’oficina judicial especialitzada 1) i s’ha fet un canvi d’adscripció no previst enlloc.

Tot plegat, segons l’incident de nul·litat promogut, vulnera el dret a la jurisdicció d’aquells que estaven sent investigats per Moreno i ara no ho podia seguir fent. Un dret a la jurisdicció en diferents vessants: el dret a la defensa, el dret al procés degut i, com s’ha dit, el dret a poder gaudir d’un jutge predeterminat per la llei. Per això se sol·licita que es deixin sense efecte les adscripcions judicials suposadament il·legals i s’apliqui el repartiment de causes tal i com fixa la llei.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending