Delatar o no delatar?

Comentaris

La versió shakesperiana d’un punt conflictiu de la nota del FinCEN. Una disjuntiva.Una mateixa idea i dues interpretacions diferents, quasi oposades. L’encreuament d’opinions entre DA i Testimonis BPA exposa les diferències irreconciliables entre la força política i les autoritats i la plataforma cívica. Origen: Delatar o no delatar?

Comentaris

Trending