La rehabilitació del santuari no començarà fins després del dia de Meritxell

La primera fase de les obres tindrà una durada de 20 setmanes i consistirà en crear una estructura de reforç, amb l’enderrocament d’algunes de les parets, i reparar parts de la cobertura

El recinte principal del santuari de Meritxell.
El recinte principal del santuari de Meritxell. ALTAVEU MÈDIA

La primera fase de la rehabilitació del Santuari de Meritxell esperarà fins després del dia 8 de setembre. D’aquesta manera, les instal·lacions estaran disponibles per celebrar la diada, i completament lliures per començar els treballs automàticament després. Les obres tindran una durada de 20 setmanes, i consistirà a crear una estructura de reforç, amb l’enderrocament d’algunes de les parets, i reparar aquelles parts de la cobertura que estan en pitjor estat.

Dintre del termini de l’execució de l’obra de rehabilitació del Santuari es preveu una data fixa i inamovible. En cap cas l’inici dels treballs serà abans del dia 8 de setembre. La diada de Meritxell, per tant, està salvada de veure’s envoltada d’enderrocs i material, i amb les instal·lacions encara amb unes bones condicions. Però no millors de les que es preveuen en finalitzar. Així, el temps establert és de 20 setmanes. És a dir, durant cinc mesos s’estarà actuant a l’espai durant aquesta primera fase. Així, serà a principis del 2023 que estaran acabats els treballs.

Tenint en compte la localització del Santuari, s’han establert certs requisits per portar a terme l’obra. D’una banda, i tenint en compte que es començaran gairebé a les portes de l’hivern, no es podrà fer treballs amb certes condicions de vent o meteorològiques en general. Aquestes disposicions entren dintre de les intencions de danyar el mínim possible l’estructura original. Així mateix, el contractista haurà de tenir especial cura amb el medi ambient i els voltants de les instal·lacions.

Aquesta primera fase, com ja s’havia explicat en el moment de licitació, se centrarà en el recalçat dels contraforts de l’ala oest i en la reparació de parts de la cobertura. Segons s’indica a la memòria, el primer pas serà extraure tots els revestiments de la façana que sigui necessari, així com paviments entre altres. “De forma molt curosa, ja que posteriorment es tindran que tornar a col·locar els mateixos materials d’acabat existents actualment”. D’aquesta manera, es vol preservar i mantenir la imatge actual del Santuari. Posteriorment, s’enderrocaran algunes de les parets i també unes de les escales que estan situades a la zona.

D’altra banda, també s’haurà de fer alguna excavació “per tal de poder realitzar el nou fonament de l’estructura de reforç”. Així, es portarà a terme aquesta fase, que es farà amb micropilots d’acer TM-80, que es lligaran entre ells i es crearan els enceps que serviran per a la nova estructura. Aquesta estarà composta per formigó armat. Així mateix, es refarà la part de les escales que s’hagi enderrocat posteriorment, i també les parets de tancament.

Pel que fa a la coberta de la nau principal, es tornaran a realitzar tots els canals interiors amb una membrada de PVC autoprotegida, i es segellaran totes les juntes. Finalment, també s’haurà de tornar a col·locar tots els acabats i el revestiment que s’hagi extret a l’inici de l’obra, la pedra de la façana, les jardineres i qualsevol element original de l’estructura. A més, es realitzarà un cel ras nou i es pintarà.  

 

Etiquetes

Comentaris

Trending