La rehabilitació del santuari no començarà fins després del dia de Meritxell

La primera fase de les obres tindrà una durada de 20 setmanes i consistirà en crear una estructura de reforç, amb l’enderrocament d’algunes de les parets, i reparar parts de la cobertura

Gent entrant al recinte principal del santuari de Meritxell:
Gent entrant al recinte principal del santuari de Meritxell: ALTAVEU MÈDIA

La primera fase de la rehabilitació del Santuari de Meritxell esperarà fins després del dia 8 de setembre. D’aquesta manera, les instal·lacions estaran disponibles per celebrar la diada, i completament lliures per començar els treballs automàticament després. Les obres tindran una durada de 20 setmanes, i consistirà a crear una estructura de reforç, amb l’enderrocament d’algunes de les parets, i reparar aquelles parts de la cobertura que estan en pitjor estat.

Dintre del termini de l’execució de l’obra de rehabilitació del Santuari es preveu una data fixa i inamovible. En cap cas l’inici dels treballs serà abans del dia 8 de setembre. La diada de Meritxell, per tant, està salvada de veure’s envoltada d’enderrocs i material, i amb les instal·lacions encara amb unes bones condicions. Però no millors de les que es preveuen en finalitzar. Així, el temps establert és de 20 setmanes. És a dir, durant cinc mesos s’estarà actuant a l’espai durant aquesta primera fase. Així, serà a principis del 2023 que estaran acabats els treballs.

Tenint en compte la localització del Santuari, s’han establert certs requisits per portar a terme l’obra. D’una banda, i tenint en compte que es començaran gairebé a les portes de l’hivern, no es podrà fer treballs amb certes condicions de vent o meteorològiques en general. Aquestes disposicions entren dintre de les intencions de danyar el mínim possible l’estructura original. Així mateix, el contractista haurà de tenir especial cura amb el medi ambient i els voltants de les instal·lacions.

Aquesta primera fase, com ja s’havia explicat en el moment de licitació, se centrarà en el recalçat dels contraforts de l’ala oest i en la reparació de parts de la cobertura. Segons s’indica a la memòria, el primer pas serà extraure tots els revestiments de la façana que sigui necessari, així com paviments entre altres. “De forma molt curosa, ja que posteriorment es tindran que tornar a col·locar els mateixos materials d’acabat existents actualment”. D’aquesta manera, es vol preservar i mantenir la imatge actual del Santuari. Posteriorment, s’enderrocaran algunes de les parets i també unes de les escales que estan situades a la zona.

D’altra banda, també s’haurà de fer alguna excavació “per tal de poder realitzar el nou fonament de l’estructura de reforç”. Així, es portarà a terme aquesta fase, que es farà amb micropilots d’acer TM-80, que es lligaran entre ells i es crearan els enceps que serviran per a la nova estructura. Aquesta estarà composta per formigó armat. Així mateix, es refarà la part de les escales que s’hagi enderrocat posteriorment, i també les parets de tancament.

Pel que fa a la coberta de la nau principal, es tornaran a realitzar tots els canals interiors amb una membrada de PVC autoprotegida, i es segellaran totes les juntes. Finalment, també s’haurà de tornar a col·locar tots els acabats i el revestiment que s’hagi extret a l’inici de l’obra, la pedra de la façana, les jardineres i qualsevol element original de l’estructura. A més, es realitzarà un cel ras nou i es pintarà.  

 

Etiquetes

Comentaris

Trending