Cau un 6% el nombre d'assalariats del sector financer

Comentaris

-
-
L'ocupació del sector financer va a la baixa. Les últimes dades que ha facilitat el departament d'Estadística del Govern parlen d'un descens d'un 5,6% en el nombre d'assalariats. Les xifres també fan esment a un augment dels aturats. El mes d'abril n'hi havia 437 amb un creixement del 3,9% respecte el març. El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de disset, cosa que representa un -22,7% respecte a les dades d'abril de l'any 2018 (22 persones). El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de febrer del 2019, s’ha situat en els 2.058,96 euros, amb una variació negativa del 2,5% respecte al salari mitjà del mes de febrer del 2018, que va ser de 2.111 euros.

El nombre d'assalariats del sector financer  ha baixat un 5,6% segons les darreres dades del departament d'Estadística del Govern que han estat difoses aquest dijous. Les entitats bancàries aprimen plantilles amb jubilacions anticipades o, senzillament, amb acomiadaments. En canvi es registren augments destacats en altres sectors com la construcció ( 10,7%), activitats immobiliàries i serveis empresarials ( 6,5%) i  transports i comunicacions ( 5,6%). El nombre total d’assalariats del mes de febrer del 2019 és de 41.905 persones, amb una variació del 2,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 40.932.

La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers dotze  mesos és de 39.004

La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers dotze mesos és de 39.004, amb una variació positiva del 2,7% respecte a les dades del període anterior. La massa salarial total del mes de febrer del 2019 és de 86,28 milions d’euros. La variació és negativa, amb un-0,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de febrer del 2019, s’ha situat en els 2.058,96 euros, amb una variació del -2,5% respecte al salari mitjà del mes de febrer del 2018, que va ser de 2.111 euros.

Més preocupant, però, és l'augment en el nombre d'aturats. A final de mes d'abril la xifra  és de 454 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 3,9% (437 persones), i un 1,3% superior al mateix mes de l’any anterior (448 persones).  El nombre de demandants en millora a final de mes és de 260 (273 el mes anterior), amb una variació mensual del -4,8% i una variació del 5,3% respecte a l'abril de l'any 2018 (247 persones).

D'altra banda, el nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 912 (842 el mes anterior), amb una variació mensual del 8,3%E i una variació del 5,2% respecte a l'abril de l'any 2018 (867 ofertes de treball).

 

 

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending