Cada negoci creat per inversió estrangera només ha suposat 1,08 llocs de treball

Comentaris

Cada negoci creat per inversió estrangera només ha suposat 1,08 llocs de treball
Cada negoci creat per inversió estrangera només ha suposat 1,08 llocs de treball

Cada negoci impulsat per inversió estrangera ha suposat tot just la creació d’1,08 llocs de treball. Així ho revelen les dades fetes públiques aquest dimarts pel ministre de Medi Ambient i Comerç, Francesc Camp, a través del butlletí del Consell General, que publica la resposta a una pregunta feta pel conseller general i president suplent del grup liberal, Jordi Gallardo. Del 2012 ençà la inversió estrangera ha suposat la creació o adquisició de 956 negocis que han generat 1.042 ocupacions.

Gallardo va fer diverses preguntes a l’executiu, moltes tendents a saber si les empreses creades a partir de l’obertura econòmica havien complert els objectius i quin és l’impacte real en la creació de riquesa. Bona part de les qüestions es queden sense resposta. En una primera resposta genèrica, Camp explica que “a data d’avui no estem en disposició de lliurar-li les dades sol·licitades amb la fiabilitat i el rigor necessari sobre el grau d’assoliment dels plans d’empresa presentats per inversors estrangers que han formalitzat les seves sol·licituds d’inversió, és a dir que han creat una societat per dur a terme la seva inversió”.

El titular de Medi Ambient i Comerç especifica que no es tenen totes les eines necessàries per poder disposar de la informació sol·licitada o per poder fer els càlculs adients. Però que s’està treballant per implementar-les. Quant a l’impacte de la inversió estrangera sobre el PIB, l’única dada que es facilita és la formalitzada el 2014 que percentualment en relació al PIB d’aquell any és del 2%.

Pel que fa al nombre de llocs de treball i de negocis, el que hauria suposat un major impacte seria el 2015. Aquest darrer exercici complert hauria suposat la creació de 498 places laborals a partir de la posada en marxa o l’adquisició de 377 negocis amb inversió estrangera. Per als anys precedents, aquestes mateixes magnituds serien les següents: el 2014, 373 llocs de treball en relació a 328 negocis; el 2013, 161 ocupacions per a 230 empreses; i el 2012, nou llocs de treball en relació a 21 negocis.

Comentaris

Trending