BancSabadell consolida els beneficis per sobre dels deu milions d’euros

L’entitat de matriu catalana va experimentar l’any passat un increment del 2,09% en els guanys obtinguts respecte del 2017

-
-
BancSabadell va obtenir el 2018 uns beneficis de 10,249 milions d’euros, amb un lleuger increment del 2,09% respecte de l’any anterior en què, per primera vegada en la seva història, l’entitat de matriu catalana va arribar a una xifra de guanys de doble dígit. Els comptes formulats divendres s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general d’accionistes convocada per al proper 12 d’abril, que haurà de decidir si reparteix dividends.

L’entitat destaca que consolida així el benefici que va obtenir l’any 2017 i que aquest bon resultat s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos i de transformació accelerada del negoci financer, que no afavoreix el desenvolupament de l’activitat bancària. Els fons propis, que fundacionalment eren de 30 milions d’euros, sumen ara 82,747 milions d’euros. El seu rendiment o ROE és del 12,94% i és manté al mateix nivell que els anys anteriors.

BancSabadell és, juntament amb MoraBanc, els dos únics bancs del Principat que van tancar el 2018 amb increment de beneficis, tal i com ja va avançar fa unes setmanes l’Altaveu. De fet, de manera percentual, el creixement és molt similar tot i que, evidentment, en xifres absolutes el guany de l’entitat ‘blava’ és major. La resta d’entitats del país -Crèdit Andorrà, Andbank i Vall Banc- van tornar retrocedir l’any passat.

Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència de BancSabadell d’Andorra és del 21,61%. Aquesta ràtio a 1 de gener de 2019, aplicant de manera restrictiva la nova normativa vigent transposada de la normativa europea, es del 15,69%, per sobre del que es habitual a les entitats bancàries internacionals. Quant a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, la ràtio corresponent és del 247,22%, molt superior al nivell òptim fixat, que és del 100%.

Les dades evidencien, segons l’entitat, "la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. L’orientació de l'entitat a oferir un molt bon servei i un alt valor afegit es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial i de la vinculació dels clients”. Els indicadors de referència del balanç i el compte de resultats “mostren la fortalesa i la capacitat” del banc “per superar els desafiaments del sector i la immillorable situació que té per encarar els reptes de futur, des de la seva posició única i diferenciada en el mercat andorrà”.

Comentaris

Trending