Augmenten un 12% els demandants de nacionalitat andorrana durant el 2019

Se'n van atorgar 1.051 i el 72% s’obtenen per l’opció de residència i el 25% per matrimoni

-
-
L'any 2019,1.051 persones residents van sol·licitar la nacionalitat andorrana, fet que suposa el 12,3% més que l’any 2018 i el -46,4% menys que fa deu anys. Del total de sol·licituds presentades, 646 van ser atorgades amb plenitud de drets (61,5%) i 405 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional (38,5%) en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen.

De les 646 persones que van obtenir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics, 410 la van adquirir per origen, cosa que representa el 63,5%, i 236 per altres motius d’adquisició, el 36,5%, la qual cosa significa que van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior.

Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració iprotecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant l’any 2019, de les 236 adquisicions de nacionalitat, el 72% s’obtenen per l’opció de residència i el 25% per matrimoni.

El 53,5% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 46,5% restant a dones, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola, amb una proporció del 60,6% i del 68,8% respectivament, tot i que també destaquen les persones nascudes a França.

Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, és rellevant que a l’any 2019 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (76,3%) que homes (23,7%). Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Etiquetes

Comentaris

Trending