Aprovat el projecte de llei que ha de regular al país les tècniques de reproducció assistida

El Govern dóna llum verd al marc legal que hauria de regular activitats com les que du a terme l’Institut Marquès, que durant molt temps es va ‘vendre’ com una de les firmes que s’implantaria al Principat

El ministre de Salut, Carles Álvarez, i el secretari d'Estat, Joan Antoni León, conversen en un moment de la presentació del projecte de llei observats pel titular d'Economia i Innovació, Gilbert Saboya.
El ministre de Salut, Carles Álvarez, i el secretari d'Estat, Joan Antoni León, conversen en un moment de la presentació del projecte de llei observats pel titular d'Economia i Innovació, Gilbert Saboya.
El Govern ha aprovat el marc legal que hauria de permetre que s’instal·lin al país, si ho consideren oportú, empreses i centres sanitaris dedicats a tractaments de fertilitat i genètica. Vaja, el projecte de llei que hauria d’emparar un possible aterratge d’un centre com l’Institut Marquès. El ministre de Salut, Carles Álvarez, no s’ha referit específicament a cap firma. Sols ha assegurat que ara hi haurà la normativa a la qual s’hauran de sotmetre els establiments interessats i que hauran d’avaluar si realment els convé instal·lar-se al país o no.

El projecte de llei està aprovat per l’executiu. Però encara trigarà algunes setmanes a entrar a tràmit parlamentari. Per tant, que s’hagi aprovat des de Prat de la Creu el text no garanteix, a les alçades de la legislatura en què ens trobem, que realment s’acabi aprovant la llei. Com en altres casos, el que el Govern es garanteix és posar-se la medalla d’haver complert una altra promesa o diguin-li com es vulgui. Que l’Institut Marquès s’implanti al Principat com s’havia gairebé donat per fet fa un temps és una hipòtesi poc probable hores d’ara.

En tot cas, i al marge de la regulació per als eventuals centres mèdics que es vulguin dedicar a la reproducció humana assistida, també es defineix el marc perquè els ciutadans amb problemes de fertilitat puguin recórrer a les tècniques reproductores que la ciència permet sense haver d’anar a fora del Principat. En l’elaboració del text hi han participat el ministeri de Salut i el d’Economia, Competitivitat i Innovació. De fet, més que no pas Álvarez, un dels grans valedors d’aquest projecte és Gilbert Saboya.

Durant la presentació del projecte de llei, el ministre i el secretari d'Estat de Salut, Joan Antoni León, han explicat que el text ofereix garanties de seguretat per als usuaris de les tècniques de reproducció humana  i que estableix que només s'apliquin quan hi ha possibilitats raonables d'èxit i no suposin un risc greu per a la salut de la persona o de la seva descendència. A més també estableix l'obligació que els usuaris disposin de tota la informació sobre els riscs de les tècniques i la necessitat d'atorgar per escrit el consentiment de forma prèvia a l'aplicació dels procediments pertinents, així com la possibilitat de revocar el consentiment en qualsevol moment. 

Es preveuen uns límits d'edat dels donants per garantir la qualitat i la seguretat de les donacions: entre 18 i 37 anys la dona i entre 18 i 45 anys l’home

De la mateixa manera, el text estipula que la informació s'ha de donar en formats adequats, accessibles i comprensibles per a persones amb discapacitat. El projecte de llei també contempla la regulació dels requisits de donació i utilització de cèl·lules reproductores i embrions in vitro i estableix com a aspectes bàsics la gratuïtat de les donacions i la confidencialitat de la identitat dels donants. També es preveuen uns límits d'edat dels donants per garantir la qualitat i la seguretat de les donacions. Entre 18 i 37 anys la dona i entre 18 i 45 anys l’home. Només en situacions concretes es permetrà la crioconservació de cèl·lules i teixits reproductors en el cas dels menors d’edat.

El projecte de llei regula el nombre de fills nascuts de cada donant per evitar problemes de consanguinitat. De la mateixa manera que els usuaris de les tècniques de reproducció assistida, els donants han de rebre tota la informació sobre el procés de donació en format adequat, accessible i comprensible per a persones amb discapacitat, i han de signar el document de consentiment informat de forma prèvia a efectuar la donació. Per cert, no es podrà triar el sexe del nadó a no ser que sigui per qüestions de caràcter mèdic.

El projecte de llei, com s’ha dit, estableix els requisits que han de complir els centres sanitaris que realitzen les tècniques reproductives i determina l'obligatorietat què disposin d'una autorització sanitària que l'atorga el ministeri de Salut. A més, aquests centres es sotmeten a inspeccions i auditories periòdiques per garantir la qualitat i seguretat dels procediments que apliquen. 

El text disposa la creació de la Comissió de Reproducció Humana Assistida que té com a funcions principals l'assessorament i la informació al Govern i als centres de reproducció humana assistida sobre la utilització de tècniques reproductives i sobre el desenvolupament i l'aplicació de la normativa. La comissió també ha de fer el seguiment i l'avaluació dels resultats de les tècniques de reproducció. També determina la creació del Registre de Reproducció Humana Assistida que s'adscriu al ministeri de Salut. Aquest registre conté informació sobre els donants de cèl·lules reproductores i d'embrions in vitro i dels fills nascuts dels donants i permet comprovar el compliment de les limitacions en el nombre de fills nascuts de cada donant amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les dades.

Etiquetes

Comentaris

Trending