Andorra i Espanya pacten una solució beneïda per la UE per als 'tacògrafs intel·ligents'

Empreses de transport de mercaderies i viatgers tenien dificultats i no podien usar nous vehicles importats perquè no es podien adaptar a les exigències de la Unió Europea

-
-
Després de rebre carbasses tant de la Unió Europea (UE) com d’Espanya, finalment el Principat ha pogut acordar amb el país veí del sud una solució per a la problemàtica dels tacògrafs intel·ligents, que impedia a un seguit d’empreses andorranes de transport, tant de mercaderies com de viatgers, poder utilitzar vehicles recentment importats ja que els seus equips de control no estaven adaptats a les exigències de Brussel·les.

Des del 15 de juny tots els vehicles matriculats a la UE han de portar un cronotacògraf intel·ligent conforme a la darrera normativa en vigor, i les targetes -les hereves dels històrics discs de paper- també han d’estar alineats amb l’esmentada normativa. Cert que Andorra no forma part de la UE i, per tant, no cal formalment respectar aquesta exigència. Però no menys cert que la immensa majoria de les empreses del país compren en gran mesura vehicles fabricats a la comunitat europea. 

D’aquí que arribessin al Principat autocars i camions equipats amb els aparells d’última tecnologia quan Andorra, però, no té la necessitat de complir aquella obligació europea però tampoc no està adaptada a ella. ¿Què passava doncs? Hi havia un seguit de vehicles que tenien uns equips que no podien fer funcionar. Dins el país, cap problema. Es podia fer la vista grossa o usar aparells substituts. Però si aquests vehicles pretenien circular per carreteres de la UE s’arriscaven a ser sancionats perquè no duien l’instrumental correctament adaptat. Per tant, aquest parc mòbil quedava inutilitzat.

En la recerca d’una solució, inicialment ni la UE ni Espanya no en van voler saber res. Així, segons que expliquen fonts oficials del departament de Transports de Govern, Andorra forma part del grup de treball de l'Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (d’ara endavant AETR), acord adscrit a l’ONU. L’ONU encara no ha adequat l’AETR per incorporar els nous cronotacògrafs”. El mes d’abril, el Principat va sol·licitar a la UE, si podia homologar als tres països que estaven formalitzant un acord d’associació amb la UE (Andorra, Mònaco i San Marino), si podien homologar les seves targetes conforme a la normativa vigent des del 15 de juny. “La resposta de la UE va ser negativa,  vist que el reglament de la UE únicament és d’aplicació per als països membres de la UE i per tant, aplicable als vehicles matriculats en la UE”

Inicialment tant Brussel·les com l’Estat espanyol van declinar el problema que tenia el Principat amb una colla de vehicles ja importats al país amb aparells d’última generació inutilitzables

A principis del mes de juny del 2019, el departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport va sol·licitar a la direcció general de Transport Terrestre d’Espanya autorització per calibrar els cronotacògrafs d’uns vehicles que ja havien estat importats a Andorra amb aquest tipus de cronotacògraf en tallers autoritzats del territori espanyol, ubicats a la Seu d’Urgell i Ponts. En un primer moment, “la direcció general de Transport Terrestre d’Espanya va declinar autoritzar les calibracions i activacions”, ja que considerava que només podia realitzar les esmentades operacions en vehicles matriculats en territori espanyol.

El departament de Transports governamental, que assegura que ja s’havia avançat i ja havia fet la consulta prop de les institucions europees, va trametre un correu electrònic en el qual la UE deixava en mans de cada estat membre la decisió de calibrar i activar cronotacògrafs de vehicles matriculats en països tercers, que inicialment era una pràctica prohibida pel reglament comunitari. Així, cada Estat podia decidir sobre aquest afer. En aquest marc, “la primera setmana de setembre, la direcció general de Transport Terrestre d’Espanya ha acceptat autoritzar el desplaçament dels vehicles andorrans amb els cronotacògrafs del tipus 1c, sense calibrar, a Espanya per procedir a la seva activació i calibratge, amb el vistiplau de la direcció general de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea”. És a dir, sense risc a exposar-se a una sanció.

Tanmateix, des del Govern “s’ha volgut garantir aquestos desplaçaments i s’ha instaurat un protocol per al desplaçaments dels vehicles afectats per tal de no rebre sancions per circular sense el cronotacògraf sense activar i calibrar. Aquest protocol passa per complir un seguit de requisits. Així, “cal facilitar les dades del titular del vehicle, identificació del vehicle, data prevista del desplaçament i de l’activació, dades del taller ubicat a proximitat d’Andorra, matrícula del vehicle i dades de l’empresa que realitza el desplaçament”. Aquesta documentació es tramet al departament de Transports que al seu torn la facilitar a la direcció general espanyola de Transport Terrestre que, al seu torn, emet un document per a cada vehicle perquè pugui acudir a activar els aparells sense problemes.

-

Relacionat

El ‘tacògraf intel·ligent’ deixa fora de joc el sector del transport

Comentaris

Trending