Andbank aconsegueix 28 milions de benefici i augmenta el 9,6% els actius gestionats

L'entitat situa les seves ràtios de solvència i liquiditat per sobre de la mitjana

-
-
Andbank va tancar el 2019 amb un volum d'actius sota gestió de 23.842 milions d'euros, xifra que representa un creixement de 2.067 milions, un 9,6% més respecte a l'any anterior. La inversió creditícia es va situar en els 1.611 milions d’euros, per sobre dels 1.458 milions d’euros que el grup va assolir l’exercici anterior. El benefici net de l'entitat, resultat de la seva activitat, va superar el 2019 els 28 milions d’euros, el que representa un increment del 3,6 % respecte al 2018.

Les xifres confirmen, segons informa Andbank en un comunicat, la robustesa del seu model de negoci situant els principals indicadors de rendibilitat amb un ROE (rendiblitat del capital) del 5,4 % y un ROTE (rendibilitat sobre el patrimoni tangible) del 14,33 %. Ha assolit els 532 milions de recursos propis i ha situat les seves ràtios de solvència i liquiditat en uns paràmetres superiors als mínims exigits pels acords de Basilea III i per sobre de la mitjana europea. 

En concret, la ràtio de solvència TIER1 s’ha situat en un 15,62 % consolidat i un 26,3 % a Andorra. La ràtio de liquiditat LCR en un 267,33 %, molt per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100 %. Per la seva part, destaca la ràtio de morositat, que millora fins a un 2,93 %.

El TIER 1 és la mesura central de la fortalesa financera d'un banc. Es compon d'un capital bàsic, que consisteix principalment en les accions ordinàries i les reserves declarades.  Pel que fa a la ràtio LCR garanteix que els bancs tenen un fons adequat d'actius líquids -conjunt de partides de l'actiu formades per caixa, bancs i inversions financeres temporals -d'alta qualitat.

 

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending