Els retards en l’avaluació de la Conava acumulen 88 persones en la llista d’espera

El temps per poder accedir al procés és de quatre mesos, i d’un per tenir reconeguda la discapacitat, segons indica Pallarés en una resposta escrita a Salazar

El ministeri d'Afers Socials està ubicat a Clara Rabassa.
El ministeri d'Afers Socials està ubicat a Clara Rabassa. Toni Solanelles

La llista d’espera de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) comptava, amb data de 28 d’abril, amb 88 persones. Així ho ha indicat la ministra d’Afers Socials, Judith Pallarés, en una resposta escrita a una pregunta tramesa per la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar. Així, Salazar demanava per tot el procés de diagnòstic i valoració de discapacitat. Concretament, quantes persones l’havien sol·licitat i quina era la mitjana actual de temps per l’avaluació i per tenir-la reconeguda. En aquest sentit, Pallarés ha indicat que és de quatre i un mes, respectivament.

Per decret, totes les persones que sol·liciten han de ser objecte d’una exploració per part d’un metge de la Conava. Fa gairebé una setmana, el nombre ascendia fins a 88 en llista d’espera per tal de fer aquest procediment d’avaluació i valoració de la seva discapacitat. El temps d’espera per arribar fins aquí, de quatre mesos. Segons ha justificat Pallarés, el retard és conseqüència de la pandèmia, i la mitjana de temps s’ha vist incrementada. D’altra banda, l’espera per a la valoració i el reconeixement del grau de menyscabament és d’un mes.

Pallarés, a més, ha inclòs en la seva resposta la solució que s’està portant a terme per part del Govern per tal de reduir aquest temps, que és considerablement llarg. Així, indica que s’han dut a terme les gestions per incorporar un metge avaluador addicional, que ha estat contractat aquest mes de maig. Per tant, assegura que les 88 persones que resten en espera, podran ser ateses al llarg dels pròxims dies.

D’altra banda, també indica que, com a conseqüència de la contractació, les sol·licituds presentades a partir del mes de maig es resoldran dintre dels terminis establerts al Reglament de la Conava i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps.

Etiquetes

Comentaris

Trending