L’habitatge va centrar una de cada tres consultes rebudes el 2021 pel Raonador

Des de la institució es posa en relleu la importància de mantenir mesures com la pròrroga forçosa dels contractes fins que les polítiques engegades els darrers temps puguin ser plenament eficaces

El raonador del ciutadà
El raonador del ciutadà

L’habitatge va tornar a ser la principal preocupació pel Raonador del Ciutadà durant el 2021. Així es desprèn de l’informe anual que la institució ha fet arribar al Consell General. I això malgrat el fet que es tracta d’un àmbit eminentment privat en el qual no hauria d’entrar. En canvi, dels 255 expedients oberts durant el passat exercici, fins a 77 van versar sobre aquesta matèria, amb especial incidència de queixes per rescissions de contractes per part del propietari i per desavinences per les despeses que es carregaven al llogater.

El Raonador explica que el 2021 es va copsar un increment significatiu de dossiers atesos, fins a 255. “No per una mala administració, sinó pel fet que la ciutadania s’ha vist sotmesa a unes circumstàncies alienes i inesperades i que necessitaven un recolzament o un possible assessorament”, apunta l’informe, que vol deixar constància que “les administracions públiques han sabut (en general) avançar-se i donar resposta als neguits amb iniciatives com la implementació dels ajuts a pares i mares amb fills confinats a càrrec, la generalització del teletreball en diversos àmbits laborals, els ERTOS -especialment en el sector serveis- i la congelació dels lloguers”. Potser per això és un àmbit privat, l’habitatge, el que més expedients ha obligat a obrir: fins a 77. És a dir, gairebé un de cada tres.

I, per això, el Raonador vol fer una remarca especial. “La problemàtica per poder accedir a un habitatge de lloguer a un preu raonable continua sent un dels principals neguits de les persones que ens consulten”, adverteix. Per això, es vol insistir en “la necessitat de mantenir mesures com la congelació de lloguers fins que l’Institut de l’Habitatge estigui planament implementat i els resultats siguin efectius”.

Entre els temes més tractats en aquests 77 expedients, el Raonador en destaca dos. En 33 ocasions, ha hagut d’atendre denúncies per rescissió del contracte per part del propietari que el llogater no considerava just. Cinc casos més versaven sobre el mateix punt, tot i que s’esgrimia que es volia el pis per a ús propi, un dels supòsits excepcionals previstos a les lleis de mesures sobre l’habitatge. A banda, en setze ocasions la queixa era per un cobrament excessiu de les despeses.

A totes les persones que van presentar una denúncia, el Raonador els va oferir participar en una enquesta. En va obtenir 29 respostes. I d’aquestes, més de la meitat asseguren que destinen més del 40% dels seus ingressos al lloguer (37,9% entre el 40% i el 50% i un 17,2% més del 50%).

Pel que fa a la resta d’expedients, un altre àmbit amb força consultes ha estat el social, amb 48 expedients. D’aquests, 25 fa referència a problemes amb la CASS, especialment per les pensions. 48 casos més són queixes vinculades a l’administració general. 21 consultes més van estar vinculades al sector financer.  

Comentaris

Trending