Els grups de la majoria proposen dotar de més mitjans els serveis mèdics sobre salut mental

Demòcrates, liberals i Ciutadans Compromesos impulsen una proposta d’acord, que presentaran els propers dies després de consensuar-la amb els agents socials implicats, i que es basa en vuit punts

Reunió de conselleres de la majoria amb representants de les associacions.
Reunió de conselleres de la majoria amb representants de les associacions.

Encomanar al Govern revisar els convenis establerts amb centres terapèutics i educatius per a menors d’edat, per tal que els trastorns mentals i les addiccions quedin inclosos als circuits habituals de la CASS i les famílies només s’hagin de fer càrrec d’un màxim del 10% del cost total o encarregar a l’executiu que doti el Servei de Salut Mental dels recursos econòmics i humans necessaris per fer front a l’increment de casos i per garantir l’acompanyament que necessiten les famílies.

Aquests són dos dels vuit punts que inclou la proposta d’acord promoguda pels grups que donen suport a l’executiu. El text s’ha consensuat amb les associacions que tenen vinculació directa amb els trastorns i les addiccions, especialment en relació amb els menors o adolescents. La proposta d’acord es presentarà a tràmit parlamentari en els propers dies. No cal oblidar que s’està obertament en un període clarament preelectoral.

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, GPL -els escindits liberals- i Ciutadans Compromesos), entraran a tràmit una ‘Proposta d’acord sobre salut mental’ encarada sobretot a reforçar tots els serveis que s’ofereixen a la població, així com també a millorar l’acompanyament tant a pacients com als seus familiars. Aquesta proposta d’acord, segons un comunicat de les tres formacions, s’emmarca en el context actual d’augment de persones que presenten alguna patologia relacionada amb la salut mental, en totes les franges d’edat, així com l’agreujament de les patologies ja detectades (tot plegat, especialment amplificat pels efectes de la pandèmia de la Covid-19).

La proposta és fruit de les diverses reunions mantingudes les darreres setmanes amb les associacions del país Projecte Vida, l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra i l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc

A la vegada, es remarca, també és fruit de les diverses reunions mantingudes les darreres setmanes amb les associacions del país Projecte Vida, l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra i l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc. Després d’escoltar-les, s’han constatat certes casuístiques sobre les quals calia actuar, s’han tingut en compte els seus neguits i s’ha consensuat el document final. Aquest dilluns, justament, representants dels grups polítics es van reunir amb responsables de les organitzacions per presentar-los el text final.

La proposta d’acord se centra en vuit punts. Entre aquests, s’encomana al Govern, com s’ha dit, revisar els convenis establerts amb centres terapèutics i educatius per a menors d’edat, per tal que els trastorns mentals i les addiccions quedin inclosos als circuits habituals de la CASS, quedant a càrrec de la família només com a màxim el 10% del cost total. També s’encomana el Govern a dotar el Servei de Salut Mental dels recursos econòmics i humans necessaris per fer front a l’increment de casos i per garantir l’acompanyament que necessiten les famílies. En la mateixa línia, s’encomana el Govern a tenir correctament dimensionada l’àrea d’hospitalització de Salut mental i del Centre de dia.

Altres de les qüestions que es plantegen són incidir en el Programa de Seguiment Individualitzat per a persones amb trastorn mental sever i risc d’exclusió social, de manera que es reforci el seguiment dels qui que s’allotgen als immobles que posa a disposició el Govern. Així mateix, s’insta a reforçar les campanyes de prevenció i sensibilització sobre salut mental entre els infants i joves, a garantir la formació a professionals i a continuar impulsant la figura de l’educador de carrer, per millorar la detecció de casos o de joves vulnerables a patir alguna patologia de salut mental.

A través d’un comunicat, els tres grups recorden que aquesta legislatura ja s’han fet diverses accions relacionades amb els serveis de salut mental, els grups de la coalició són conscients que cal més reforç, més intervenció i més prevenció per part de les institucions, perquè la població sigui atesa amb totes les garanties i suport, així com amb la màxima celeritat possible, evitant esperes que poden suposar un agreujament de les seves patologies.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending