Govern publica una guia per ajudar a les empreses a elaborar els plans d’igualtat

El document és una obligació per aquells negocis amb 50 o més treballadors segons la legislació vigent i s’ha de tenir enllestit en els pròxims mesos

La portada de la guia.
La portada de la guia.

La Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes estableix que bona part de les empreses del país han d’elaborar en els pròxims mesos uns documents que garanteixi el seu compliment a cada negoci. D’aquesta forma, s’entén que es pot garantir que el text compleix l’objectiu d’evitar tractaments diferenciats als treballadors per culpa del seu gènere. Des del Govern es vol facilitar aquesta tasca i, per això, s’ha elaborat una guia específica que es pot fer servir per tirar endavant aquesta obligació.

Així, el document ha estat desenvolupat pel ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i va ser validat en la reunió de l’executiu del passat dimecres, la darrera abans de la posada en marxa del nou gabinet, novament liderat per Xavier Espot. L’objectiu de la ‘Guia per elaborar plans d’igualtat per a empreses’ és poder-les ajudar a implementar “de forma eficaç i entenedora” l’exigència de la legislació que, cal recordar, persegueix eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la vida i a garantir la igualtat d’oportunitats.

Justament, s’admet que l’àmbit laboral és un dels espais on actualment encara hi ha molt camí a recórrer, ja que es detecten encara de forma habitual discriminacions, tant directes com indirectes, per motiu de sexe. Per això, la Llei insta a les empreses a garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com afavorir la igualtat d’oportunitats de dones i homes amb totes aquelles mesures necessàries, independentment de la dimensió ocupacional de la plantilla.

Tot i això, per als negocis més grans, a partir dels 50 treballadors, sí que s’estableix l’obligació d’implementar un pla d’igualtat que articuli les mesures requerides. El ministeri ha volgut facilitar aquesta feina amb la guia, on es descriuen aspectes essencials en l’elaboració d’aquest document, com ara la negociació, les dades que s’han d’analitzar en la fase diagnòstica, el contingut que ha de recollir el pla i les orientacions sobre com estructurar les mesures que s’hi especifiquen, la vigència i el seguiment i l’avaluació de resultats.

Entre altres aspectes, es remarca que el pla s’ha de negociar amb la plantilla. Per això, es proposa la constitució d’una comissió negociadora. Un cop feta la diagnosi de situació de l’empresa, la guia destaca que cal organitzar les accions en àmbits que les agrupin. Aquests poden ser definits per la comissió però, com a mínim, inclouran: la sensibilització i la formació a la plantilla en matèria d’igualtat de gènere; la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i els processos de gestió de persones.

Aquelles persones interessades a consultar la guia ho poden fer directament a la web del ministeri d’Afers Socials. El document ja es troba penjat i es pot descarregar a la pàgina d’internet.

Comentaris (1)

Trending