El fons de reserva s’engreixa de forma important durant els primers sis mesos de l’any

El patrimoni creix en prop de 75 milions, fins als 1.536,7, en gran part per l’elevada rendibilitat (4,08%) aconseguida pels actius de l’entitat als mercats durant aquest període

Una imatge de la façana principal de la CASS.
Una imatge de la façana principal de la CASS. Toni Solanelles

El patrimoni del fons de reserva de jubilació segueix a l’alça. En sis mesos, s’ha incrementat en gairebé 75 milions. La gran majoria d’aquesta revalorització es deguda a la rendibilitat aconseguida amb els actius on estan invertits aquests recursos, que supera durant el 2021 el 4%., tot i que també se sumen gairebé 14 milions provinents dels excedents de la branca de jubilació.

Així es posa en relleu en les dades de l’entitat a 30 de juny del 2021. Llavors, el fons se situava en 1.536,7 milions d’euros, en comparació als 1.462,2 amb què va tancar un convuls 2020, marcat, primer, per l’impacte al mercat de l’esclat de la crisi del coronavirus i, després, per la recuperació viscuda. Al llarg dels primers sis mesos d’aquest any, la guardiola de les pensions s’ha engreixat 74,5 milions.

La part grossa de l’increment del fons es deu al bon comportament dels actius, que han guanyat, en valor, més de 59 milions d’euros

Aquesta xifra es desglossa en tres conceptes. Per una banda, els diners que la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha traspassat al fons provinents dels excedents de la branca de jubilació. És a dir, la diferència, encara positiva tot i que considerablement reduïda en comparació a anys anteriors, entre el que es paga en pensions i el que s’ingressa per cotitzacions. Això suma 13,9 milions.

Hi ha un segon concepte: els beneficis obtinguts per la gestió dels immobles que són propietat del fons, com per exemple els pisos de lloguer a Prada Casadet. Això ha suposat un ingrés d’1,5 milions d’euros.

La part grossa de l’increment, però, es deu bàsicament al rendiment que els actius en els quals estan invertits els diners del fons han tingut en uns mercats en franca recuperació després del cop de la Covid-19. Fins a 59,1 milions han fet pujar el valor del fons que hauria d’alimentar les pensions quan la branca de jubilació entri en dèficit.

Segons les dades del fons, aquests actius, en línies generals, han obtingut al llarg d’aquests sis primers mesos del 2021 una rendibilitat del 4,08%, una xifra força notable. Es troba, però, lleugerament per sota de l’índex de referència, que està situat en un 4,51%. Per tant una diferència de mig punt.

Des del fons es remarca que la rendibilitat mitjana del fons els darrers deu anys se situa en un 2,99%. Això la col·loca molt per sobre de la dada promig de l’índex de preus al consum (IPC), que queda en un 0,65%. Per tant, s’entén que el diferencial és força positiu i es compleix un dels objectius de la gestió de l’entitat: guanyar sempre a la inflació.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending