Durant el 2022 s’ha reconegut un grau de menyscabament a 181 persones

Aquesta xifra suposa un augment del 34% respecte a l’any anterior, més de la meitat son homes i més d’un terç son menors d’edats, majoritàriament son de nacionalitat andorrana

Fins a un 22% han rebut el reconeixement per una discapacitat física.
Fins a un 22% han rebut el reconeixement per una discapacitat física. Arxiu

Al llarg del 2022 s’ha reconegut un grau de menyscabament a 181 persones. Això suposa un 34,1% més que l’any anterior. A més, la meitat son homes i més d’un terç son menors d’edat. Pel que fa a la nacionalitat, es tracta majoritàriament d’andorrans i, sobretot, pel que fa a la tipologia, es correspon sobretot a discapacitat física, seguit per la intel·lectual i la psíquica.

El 2022 ha estat l’any on s’ha reconegut un grau de menyscabament a més persones, almenys dels darrers cinc. L’augment respecte al 2021 és del 34,1% i, comparat amb el 2018, un 64% més. D’aquestes, un 54,7% son homes i la resta, un 45,4% son dones. Més d’un terç, el 38,1% son menors d’edat, mentre que un 30,4% es troben en la franja d’edat de 52 a 68 anys i un 12,7% en el tram de 35 a 51 anys. Els adults d’entre 18 i 34 anys representen un 7,7% i, tant els d’entre 69 i 85 anys, com els majors de 86, ambdós un 5,5%.

D’altra banda, pel que fa a l’estat civil, el 58% de les persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament eren solteres, mentre que el 29,8% eren casades. Especificant la nacionalitat, el 48,6% eren andorrans. Els espanyols representen un 22,1% i els portuguesos un 17,7%. L’11,6% restant son d’altres nacionalitats. Dividint per parròquies, la majoria eren residents a Andorra la Vella, amb un 29,3%, seguit de prop d’Encamp, amb un 24,3%.

Un 28,7% d’aquestes persones tenen una discapacitat física, un 16% una discapacitat intel·lectual i un 15,5% una discapacitat psíquica. Pel que fa a les persones amb una discapacitat física i una malaltia mental suposen un 13,8% i amb únicament una malaltia mental, un 8,8%.

Comentaris

Trending