El Consell d’Europa pica el crostó a Andorra per les baixes indemnitzacions per acomiadament

L’organisme considera que s’incompleix la Carta Social Europea especialment pels treballadors amb menys de tres anys de servei i també alerta de l’elevada bretxa salarial entre homes i dones

Una imatge de l'edifici del Consell d'Europa.
Una imatge de l'edifici del Consell d'Europa.

El Consell d’Europa ha tibat les orelles a Andorra perquè la legislació laboral del Principat no s’adapta als estàndards previstos a la Carta Social Europea, conveni que el país ha subscrit però que encara no compleix en la seva globalitat. El comitè de l’organisme que, justament, avalua si es fa cas del document ha retret que els terminis de preavís i les indemnitzacions en cas d’acomiadament no són raonables en alguns casos. A banda, també s’alerta de la bretxa salarial existent entre homes i dones.

L’informe del comitè europeu de drets socials que s’ha fet públic aquest dimecres evidencia que Andorra hi ha encara mancances importants. Dels 15 articles analitzats, en tres casos els experts entenen que no tenen prou informació per poder fer el seu examen i la reclamen de cara a properes revisions. En nou, s’entén que la situació a Andorra “és conforme” al que marca la Carta Social, com ara en el dret a una jornada raonable de treball, temps de vacances o l’eliminació de perills en casos de feines perilloses. Ara bé, el dit a la nafra es posa en tres articles que, per ara, el Principat no compleix com hauria de fer.

El comitè europeu de drets socials també recrimina a Andorra que no sigui obligatori fer una revisió mèdica a aquells empleats que han de fer horari nocturn

És el cas de l’apartat 4 de l’article 4, que fa referència als terminis de notificació i a la indemnització en cas de finalització d’una relació laboral. És a dir, si hi ha acomiadament. El comitè recorda a Andorra que “un termini raonable és un dels components d’una justa remuneració” i que hi ha la necessitat “de no privar els treballadors bruscament dels seus mitjans de subsistència” així com d’avisar-los amb temps “perquè puguin buscar una nova feina”. L’informe recorda que la mancança en aquest àmbit ja es va detectar el 2018 i s’avisava que “l’import de la indemnització atorgada en extinció del contracte de treball era insuficient per als empleats amb menys de tres anys de servei”.

I la situació no hauria canviat en aquest temps. Per això, es demana que al proper informe el Govern enviï dades actualitzades sobre aquests punts. Fins llavors, però, es considera que el país no està en conformitat amb la CSE.

És la mateixa conclusió que s’adopta pel que fa al compliment del paràgraf 3 de l’article 4, que fa referència a la no discriminació salarial entre homes i dones. Així, es recrimina que “no s’ha establert que les comparacions de sous entre empreses siguin possibles” ni que “la legislació interna prohibeix la discriminació salarial als convenis col·lectius”. De fet, es recorda que, segons dades del 2020, la bretxa entre sexes era del 23,45% el març del 2020 i del 26,67% un any després, amb diferències de 559,54 i 695,26 euros respectivament.

Tampoc aprova Andorra en el compliment de l’article 2,7 del conveni, que aborda les condicions del treball nocturn. Com que des de l’avaluació anterior no s’ha fet cap variació legislativa, es manté el dèficit detectat llavors: no hi ha cap disposició normativa que obligui a fer una revisió mèdica als empleats que han de tenir aquest horari.

Comentaris (9)

Trending