La CASS té pendents de cobrar més de 32 milions d’euros en cotitzacions

A 31 de desembre, la parapública havia vist incrementat aquest deure en un 12,28%, al qual s’ha de sumar els prop de 7 milions que havien d’abonar les seguretats socials estrangeres

Una imatge de la façana de la CASS.
Una imatge de la façana de la CASS. Toni Solanelles

La Caixa Andorrana de Seguretat Social va tancar l’any amb un increment notable dels diners que les empreses del país li deuen en concepte de cotitzacions dels seus treballadors. La xifra, a 31 de desembre, se situava en 32,057 milions. La dada representa un increment del 12,28%. A aquesta xifra s’han de sumar altres pagaments pendents, com el que havia d’efectuar el Govern per sufragar les pensions no contributives, que era de 3,509 milions.

Així es pot constatar analitzant el tancament pressupostari de la parapública de l’any 2022. Justament, en el document es posa en relleu que una de les funcions de l’entitat és perseguir aquests impagaments, clau per garantir la sostenibilitat del sistema, també pel que fa a la branca general com pel que fa a la de jubilació. En aquest cas, es pot comprovar com el principal maldecap per als seus responsables són les obligacions que no satisfan els empresaris sobre els seus treballadors o els autònoms.

Així, a 31 de desembre del 2022, els deutors de cotitzacions o taxes ascendien a un import total de 32,057 milions d’euros. La xifra s’havia incrementat en comparació a la registrada al tancament de l’exercici anterior, quan quedava per sota dels 30. En concret, 28,55. Per tant, l’augment al llarg de l’exercici ha estat del 12,28%.

D’aquesta xifra, 17,485 milions corresponien a cotitzacions que havien d’anar a parar a la branca de jubilació. La resta, 14,571, eren de la general. En tot cas, és l’àmbit dels deutes a cobrar que més impacte té per a les arques de la CASS.

Hi ha altres dos conceptes que suposen un impacte menor. Per un costat, els deutors per copagaments de prestacions sanitàries -diners pendents els deutes pendents de cobrament relacionats amb la despesa d’assistència sanitària servida per centres convencionats, públics o privats, estrangers-. La xifra a finals d’any era de 235.802 euros, per sota dels 369.546 del 2021. Per l’altre costat, les prestacions que s’han de recuperar: diners que s’han de percebre perquè s’han pagat de forma indeguda o perquè hi ha un tercer responsable d’aquesta despesa -com ara en cas d’accident-. En aquest cas, la xifra se situa en 540.969 euros, pels 581.922 d’un any enrere.

Un altre capítol de deutors de la CASS són les administracions públiques. En aquest cas, la parapública a 31 de desembre tenia pendent de cobrar 3,509 milions de Govern per cobrir les pensions no contributives. En canvi, ja havia fet les paus pel que fa a les transferències per cobrir el dèficit de la branca general.

Paral·lelament, diferents seguretats socials estrangeres havien d’abonar diners a la parapública per l’atenció rebuda al Principat pels seus assegurats. En total, 6,99 milions, dels quals 4,7 corresponents a l’espanyola, 1,4 a la francesa i 868.414 euros a la portuguesa.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending