Beneficiaris de prestacions socials lamenten les comissions bancàries que se’ls apliquen

Crèdit Andorrà té tota una relació d’exempcions al cost trimestral de l’administració de comptes entre les quals no se n’inclou cap per aquells que reben transferències d’ajuts de l’administració

La possibilitat que sucursals de fora puguin obrir al país no agrada gens al sector bancari.
La possibilitat que sucursals de fora puguin obrir al país no agrada gens al sector bancari. ARXIU

Beneficiaris de prestacions socials lamenten que algunes entitats bancàries els apliquen comissions d’administració de comptes que, almenys en alguns casos, van obrir al seu dia, justament, per poder rebre les transferències governamentals amb els ajuts concedits. Tot i que algunes de les entitats bancàries implicades en aquestes queixes incorporen algunes exempcions a l’aplicació de comissions, hi ha casuístiques que no es tenen en compte i anirien en detriment de persones que almenys hores d’ara passarien per dificultats.

Un dels casos es remunta a l’obertura d’un compte el 2019 per poder rebre beques escolars i algunes ajudes. En aquell moment, “de paraula”, els representants del banc en qüestió, Crèdit Andorrà, es van comprometre a no carregar cap comissió d’administració. Ara, però, la situació hauria canviat. No és un cas excepcional. Altres beneficiaris de prestacions socials ha contactat amb l’Altaveu per denunciar una situació pràcticament idèntica.

“El Crèdit Andorrà m’ha començat a cobrar comissions de 21,60 euros cada tres mesos sense avís previ i tenint en compte que jo he obert el compte per cobrar els ajuts i la baixa laboral. He anat a reclamar i m’ha dit l’administrativa bancària que continuaran cobrant aquesta comissió encara que els meus ingressos mensuals siguin de 900 euros. No tenen paraula. Havíem acordat que no em cobrarien aquesta comissió pel fet de rebre ajuts socials. Són 90 euros l’any. O sigui, 90 barres de pa. Perquè tinc dues filles menors i ja no penso en euros sinó en barres de pa”, afirma una de les persones afectades pel càrrec.

moviments
Moviments bancaris d'una de les persones afectades.

De la seva banda, portaveus oficials de Crèdit Andorrà han recordat que “pel fet de disposar d’un compte corrent, es preveu una comissió d’administració de compte de 20 euros trimestral (més 1,90 euros d’IGI)”. Queden exempts d’aquesta comissió els comptes que “tinguin associada una nòmina o qualsevol tipus de pensió (jubilació, viudetat, orfandat, etc.)”. El fet de rebre transferències de naturalesa social no es contempla com a exempció. Sí que s’exempta de la comissió aquells comptes que “són plans d’estalvi, tinguin com a titular persones menors de 18 anys, així com els joves de fins a 26 anys titulars d’un Carnet Jove”. En paral·lel, s’explica des de l’entitat bancària, “tots els xecs emesos per Govern que responen a prestacions socials queden exempts de comissions per al seu cobrament. De la mateixa manera, també queden exclosos de comissions els certificats bancaris emesos per a la sol·licitud de prestacions i ajuts socials”.

Comentaris (9)

Trending