Els ajuts per pagar el lloguer augmenten un 18%

L'import de l'any 2019 suma un total d’1.947.576,84 euros i hi ha hagut 1.057 sol·licituds favorables de 1.434, xifra que significa un creixement del 25,5%

Un cartell on s'anuncien pisos en lloguer.
Un cartell on s'anuncien pisos en lloguer. Altaveu

L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2019 suma un total d’1.947.576,84 euros, el que equival a un +17,8% més en relació a la convocatòria de l’any 2018. Tenint en compte les 1.057 sol·licituds favorables i l’import total compromès l’any 2019, s’obté que l’import mitjà d’aquesta prestació és de 1.842,55 euros per convocatòria i persona beneficiària. 

El nombre de sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2019 ha estat de 1.434, xifra que significa un augment del 25,5% respecte a l’any anterior. D’aquestes, el 73,7% han estat resoltes favorablement i el 26,3% restant, de forma desfavorable.

Els residents de nacionalitat espanyola són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 31,8% de les peticions, seguits dels andorrans i els portuguesos, que suposen un 28,7% i un 23,5% de totes les sol·licituds, respectivament. Els beneficiaris són principalment espanyols (33,3%), andorrans (26,7%) i portuguesos (24,3%). Un 27,3% de les prestacions es destinen al col·lectiu de famílies monoparentals.

Les segueixen les persones grans, que obtenen un 19% de les prestacions i els joves, amb un 6,4%. La majoria de sol·licituds desfavorables, un 63,4%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial. La segona i tercera causes per les quals les sol·licituds van ser desfavorables el 2019 són 'Superar el preu de lloguer màxim establer', amb un 9,8% dels casos, i 'Manca de documentació', amb un 8,8%. L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,42% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,06% del PIB, dades que representen un creixement del 16,7% i del 13,6% en comparació a l’any anterior, respectivament. Les dades han estat facilitades pel departament d'Estadística de Govern.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending