El ‘vestit a mida’ per a Grifols va camí dels tribunals

El conseller comunal ordinenc Enric Dolsa recorre contra el pacte de socis entre el Govern i la farmacèutica atenent al fet que es va subscriure contravenint la legislació que hi havia en aquell moment i donant prerrogatives a la multinacional que trenquen el principi d’igualtat

Un investigador de Grifols.
Un investigador de Grifols. ARXIU

El pacte entre Govern, encara que en alguns moments sigui a través de l’ADI, i la farmacèutica Grifols, amb clàusules a favor de la multinacional establertes suposadament a mida, és més a prp d’arribar als tribunals. El fet que quan es va signar l’acord entre les parts clàusules d’aquest contravinguessin la legislació que hi havia vigent en aquell moment han portat el conseller comunal ordinenc Enric Dolsa a promoure un recurs administratiu per tal que s’anul·li l’acord. En cas que això no succeeixi, en el mateix recurs s’insinua que caldrà acudir a la Justícia.

Dolsa, que considera que el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència i Economia i Empresa, Jordi Gallardo, tots dos signataris del pacte amb Grifols, han actuat “amb abús de poder i autoritat”, esgrimeix entre altres qüestions però com a nucli central, que la cessió del terreny de Prat de la Farga per a la construcció del laboratori de recerca immunològica era inviable de fer quan el Govern va signar el compromís. Alhora, tant aquesta circumstància com d’altres preferències que s’atorguen a la farmacèutica, sempre segons el parer del recurrent i els seus assessors jurídics, trenca el principi d’igualtat que l’administració hauria de garantir.

“El compromís de cessió d’ús temporal de la parcel·la de terreny Prat de la Farga a favor d’ADI perquè aquesta al seu torn el cedeixi a la societat que desenvoluparà el projecte que s’acorda constituir en el pacte de socis és nul de ple dret perquè infringeix de manera total i absoluta el procediment legalment establert a llur respecte en aquell precís moment”

El recurs, al qual ha tingut accés l’Altaveu, es va presentar aquest divendres poc abans que l’administració central tanqués les seves portes. Consta de 25 pàgines i s’inicia recordant que el recurrent, en la seva qualitat de conseller comunal, ja no ha avalat l’operació d’aterratge de Grifols a la parròquia no donant mai suport a les accions que han necessitat de l’aprovació del consell de comú d’Ordino. Alhora es deixa clar que el recurs administratiu, en el marc del qual es demana la nul·litat del pacte, és preceptiu si després es vol acudir en seu jurisdiccional.

La clau de volta de bona part del recurs es pot significar en el paràgraf que diu: “El compromís de cessió d’ús temporal de la parcel·la de terreny Prat de la Farga a favor d’ADI perquè aquesta al seu torn el cedeixi a la societat que desenvoluparà el projecte que s’acorda constituir en el pacte de socis és nul de ple dret perquè infringeix de manera total i absoluta el procediment legalment establert a llur respecte en aquell precís moment”. En efecte, el pacte de socis es va signar el 28 d’abril i a corre-cuita i a ‘toro passat’ es van fer els canvis legals necessaris, tant al Codi de l’administració com a la llei del sòl per adequar la legislació a l’acord amb Grifols.

Entre altres coses i de manera sintètica es recorda que perquè l’administració, titular del bé immoble, pogués cedir a un tercer aquell bé, calia un concurs públic. Un concurs al qual, per exemple, hi podrien haver optat aquells pagesos que tenien el prat arrendat anteriorment per a l’aprofitament agrari i als quals l’administració va rescindir unilateralment el contracte -les clàusules ho possibilitaven- per poder dur a terme el que de fet va ser una adjudicació directa, contravenint la llei vigent en el moment precís. “Hi ha una omissió total i absoluta del procediment legalment establert”. Per tant, a parer del recurrent, el pacte és “nul de ple dret”.

ALTRES PRINCIPIS

El recurs, que retreu que el pacte estigui parcialment redactat en anglès, contravenint també la normativa pròpia andorrana que estableix el català com a únic idioma oficial, parla d’arbitrarietat i de vulneració del principi legal. I també del principi d’igualtat que l’administració, com a ens neutre que hauria de ser davant qualsevol tercer actor, hauria de garantir. Principi d’igualtat i d’equilibri entre les parts contractants atès que a Grifols se li donen unes prerrogatives i unes facultats o preferències que altres empreses no se’ls atorguen.

Una recreació de com hauria de ser el centre de recerca d'Ordino.

Relacionat

L’aterratge de Grifols o l’enèsim ‘pollastre’

En ser Espot i Gallardo signataris del pacte, que segons el recurs també vulnera el principi de publicitat i concurrència, atès que ni s’ha fet cap concurs ni s’ha publicat l’acord oficialment enlloc, i considerant que aquell pacte vulnera la llei, s’acusa el cap de Govern i el ministre de Presidència de dur a terme un “acte de desviació i abús de poder, que és una infracció de l’ordenament jurídic que afecta d’una manera especial en les entranyes mateixes de l’Estat de Dret”.

Per tot plegat, se sol·licita l’anul·lació del pacte i es demana que mentre el plet estigui viu, se suspenguin tots els efectes que de l’acord entre el Govern i Grifols puguin tenir lloc. Alhora, en el recurs, Enric Dolsa demana que l’administració li faciliti qualsevol document que modifiqui el pacte inicial, i també que se li lliuri qualsevol escriptura pública que s’hagi produït en el marc de l’acord entre l’executiu i la multinacional farmacèutica.

Comentaris (12)

Trending