Triennis o quinquennis: nou front obert entre funcionaris i Govern amb destinació a la Batllia

Una diferent interpretació d’una disposició legal de la Llei de Funció Pública obre una fractura entre treballadors públics de manera individual i el Sipaag de manera col·lectiva i el ministeri que encapçala ara Trini Marín

Una imatge de la façana principal de l'edifici administratiu de Prat de la Creu.
Una imatge de la façana principal de l'edifici administratiu de Prat de la Creu. Toni Solanelles

Quan es va modificar la Llei de la Funció Pública, la que ara es vol tornar a revisar, un dels grans cavalls de batalla van ser els complements d’antiguitat. Es passava d’abonar-los cada tres anys a fer-ho cada cinc. Però la conversió de triennis a quinquennis estava condicionada al desenvolupament d’un seguit de reglaments que actualment encara no estan elaborats. Això està ara comportant una fractura entre funcionaris i el ministeri que actualment encapçala Trini Marín que amenaça d’acabar a la Justícia.

El departament de Funció Pública ha desestimat les darreres setmanes a diferents treballadors públics el trienni que a priori els pertocava aquest març. L’al·legat que fan els responsables del ministeri és que no els pertoca un complement per tres anys d’antiguitat sinó que cal que n’acumulin cinc. Però ni els treballadors ni els assessors legals del Sindicat de personal adscrit a l’administració general (Sipaag) ho entenen així. La diferència de criteri en relació a una disposició legal inclosa en la Llei de funció pública des de la darrera modificació és ara mateix irreconciliable.

Els funcionaris i el Sipaag, segons que ha pogut saber l’Altaveu, consideren que és clar que els quinquennis no seran una realitat fins que no s’hagin aprovat els reglaments que han de regular el complement de carrera i el complement de productivitat. I cap dels dos reglaments no són encara una realitat. La divergència amb el ministeri rau en el fet que consideren que aquesta disposició afecta només els treballadors de l’administració que ja ho eren abans de l’entrada en vigor de la modificació legislativa. No pas els funcionaris que ho són amb posterioritat.

El Sipaag internament ja s’ha començat a mobilitzar. El sindicat recomana als treballadors en una circular que cadascun dels treballadors que es vegin afectats per la manca de pagament del trienni presenti una sol·licitud genèrica a Tràmits per sol·licitar-ne l’abonament

Certament, els funcionaris que ja ho eren abans de la vigència de la modificació de llei, sí que estarien percebent els triennis perquè no hi ha els reglaments esmentats degudament en marxa. Però als treballadors públics posteriors a l’entrada en vigor de la llei se’ls nega el complement en qüestió. Fins al punt que almenys en algun cas se’ls hauria convidat a fer els recursos pertinents davant la pròpia administració i, posteriorment, si escau, a entaular el plet judicial que pertoqui. I no es descarta que sigui així.

De fet, el Sipaag, internament ja s’ha començat a mobilitzar. El sindicat recomana als treballadors en una circular que cadascun dels treballadors que es vegin afectats per la manca de pagament del trienni presenti una sol·licitud genèrica a Tràmits per sol·licitar-ne l’abonament. L’organització sindical facilita fins i tot, si cal, un model de sol·licitud. Les queixes que ha rebut el sindicat són diverses.

L’estira-i-arronsa, segons que ha pogut saber l’Altaveu, ja fa un temps que dura i el Sipaag està estudiant fins i tot, més enllà de les accions individuals que es puguin dur a terme, l’impuls d’accions legals perquè considera del tot fora de sentit comú i lògica la interpretació que s’està fent des de Funció Pública de la disposició final desena de la Llei de Funció Pública. No obstant això, des del ministeri esmentat es té molt clara la posició i la interpretació que es manté.

Comentaris (14)

Trending