El SAAS posa en marxa la repetició del concurs del responsable de finances

L’organisme de gestió sanitària ha contactat amb els onze candidats del procés que la Justícia va anul·lar per anomalies en relació amb el comitè de selecció

El SAAS ha descartat recórrer contra la sentència de primera instància.
El SAAS ha descartat recórrer contra la sentència de primera instància. ARXIU

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa la repetició del concurs per proveir la plaça de responsable de finances de l’organisme. De fet, aquesta plaça està ocupada. Però el procés que va portar l’actual cap de finances del SAAS a aquest lloc va ser anul·lat per la Batllia, que va considerar anòmala la composició de comitè de selecció, sense entrar a avaluar altres irregularitats que s’havien denunciat. El SAAS ja ha contactat amb els onze aspirants que al seu dia hi va haver al procés. No està clar que els onze vulguin ara participar del concurs.

Segons diverses fonts, alguns dels candidats que ho van ser al seu dia temen que el procediment que s’activarà ara serà sols la validació de la persona que ja va ser escollida al seu dia. Entre altres coses, perquè en cas contrari el SAAS podria haver d’assumir responsabilitats costoses. En tot cas, tot està en l’aire. I l’únic que hi ha segur és l’admissió per part de l’organisme de gestió sanitària i hospitalària que s’ha “procedit a contactar amb els onze candidats que van participar a la primera convocatòria per informar-los de la repetició del procés”. I que “actualment s’està en la fase de planificar les entrevistes que s'han de fer en les properes setmanes als candidats que finalment es presentin”.

Sobre la taula hi ha un nou plec de bases, que en essència és el mateix que es va usar en la primera convocatòria. El comitè de selecció ad hoc per a la provisió de la plaça de cap d’àrea de Finances, el composaran les persones següents: Josep Maria Piqué (director general del SAAS com a president) i Daniel Bonafé (cap de l’àrea de Persones del SAAS) i Luis Buendía (director econòmic i de recursos generals del SAAS) en qualitat de vocals. Com a secretari, amb veu però sense vot, hi actuarà el cap de l’assessoria jurídica i de contractació del SAAS, Marc Jové.

El nombre d'hospitalitzats es manté en disset, tres dels quals a l'UCI.

Relacionat

La Batllia anul·la dos anys després el concurs que va servir per triar cap financer al SAAS

El comitè de selecció, en una primera sessió a porta tancada, comprovarà que les diferents candidatures presentades compleixin amb els requeriments mínims establerts en la convocatòria. Aquelles candidatures que no compleixin amb algun dels requisits mínims sol·licitats, seran descartades, i per tant excloses del procés de selecció. En aquest sentit, es dóna per bo com aquell que diu el barem usat en la primera convocatòria i per això s’ha passat a contactar amb tots els candidats i candidates per concertar una entrevista personal, i fixar la data per a la realització de l’entrevista i/o les proves previstes. Un cop realitzades les entrevistes i/o les proves que s’escaiguin, el comitè de selecció, a porta tancada procedirà a l’avaluació de les diferents candidatures que hagin realitzat l’entrevista i compleixin els requisits abans esmentats, als efectes de determinar mitjançant votació, vistos els resultats obtinguts per cada candidat/a, quina és la candidatura més adient per ocupar la plaça que és objecte de provisió, que pot arribar a quedar deserta.

En el procés de selecció, es valoraran aspectes com les capacitats (la nota obtinguda en aquest apartat tindrà una ponderació del 35% sobre la puntuació final), on s’avaluarà en una escala del 0 al 10 l'entrevista personalitzada, on s'analitzaran les habilitats i competències del lloc de treball, i s’efectuarà un test auto administrat caracterològic i d’avaluació de capacitats i habilitats (anàlisi del perfil personal de Thomas-APP), que dona suport a l’entrevista. També es valora l’experiència i trajectòria professional (la nota obtinguda en aquest apartat tindrà una ponderació del 40% sobre la puntuació final) i la formació reglada (La nota obtinguda en aquest apartat tindrà una ponderació del 25% sobre la puntuació final).

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending