Malestar per les contínues adjudicacions directes que fa el Govern

La contractació del treballs d’assessorament jurídic per a crear el fons públic-privat d’habitatge, vinculat a l’Institut Nacional de l’Habitatge d’Andorra, hauria estat la gota que ha fet vessar el vas

Cases&Lacambra s'ha adjudicat l'assessorament per a la redacció de la normativa aplicable en els fons públic-privat d'habitatge.
Cases&Lacambra s'ha adjudicat l'assessorament per a la redacció de la normativa aplicable en els fons públic-privat d'habitatge. ARXIU

Les darreres -i reiterades i fins i tot quantioses- adjudicacions fetes pel Govern, sobretot aquelles relatives a assessoraments jurídics per a múltiples qüestions, estan creant un fort malestar entre sectors polítics i sobretot professionals, especialment jurídics, del país. L’executiu opta per fer contractacions directes adduint raons d’especificitat, de manca de concurrència o d’urgència per poder disposar dels tècnics, dels serveis que necessita. Però aquesta situació no sempre es veu així, ans el contrari. I es lamenta que aquesta forma de procedir pot obrir la porta a clars, encara que suposats, favoritismes.

Una cosa són adquisicions de certs equipaments o productes per afrontar una crisi pandèmica sobrevinguda -i tot i això, les fonts consultades, consideren que no hi ha dubte que les empreses que acaben rebent els encàrrecs haurien de tenir les acreditacions necessàries per dur a terme la feina encomanada i no pot ser que una empresa l’objecte social del qual tingui a veure amb la immobiliària que acabi subministrant productes sanitaris- i l’altra assessoraments jurídics o reflexions, per exemple, sobre el model fiscal. O redaccions de normatives relatives a un fons públic-privat d’habitatge vinculat al futur Institut Nacional de l’Habitatge d’Andorra.

Perquè, asseguren les fonts, que ha estat especialment el contracte dels del treballs d’assessorament jurídic i de redacció de la normativa necessària per crear l’esmentat fons el que ha fet vessar el vas de la paciència de diversos professionals. En efecte, aquest dimecres el BOPA publicava l’adjudicació per 83.000 euros, “que no és poca cosa”, remarquen les fonts, del citat treball d’assessorament a Cases & Lacambra, un despatx d’advocats que d’origen català té oficina també oberta al Principat. L’adjudicació es fa per la via directa, la modalitat ordinària i adduint raons d’especificitat que altres professionals del sector ni troben del tot necessària ni creuen que es donin en excés en el bufet triat. El contracte és fins al 31 de desembre del 2020, moment en què es podrà renovar anualment, si escau, amb l’acord previ del Govern fins a un màxim de 3 anys.

Amb tot, les fonts consultades remarquen que malgrat que la llei de contractació pública, a partir també d’una modificació efectuada via la llei del pressupost, permet un marge de maniobra alhora de fer adjudicacions, recorden que fins i tot en aquest marc s’estableix que la prioritat ha de ser el concurs, per la concurrència que fomenta i la transparència de què dota, amb la publicitat, tot el procés de contractació. En aquest sentit, les fonts consultades han lamentat que la manera de fer del Govern sembla promoure tot el contrari del que seria desitjable de l’administració.

Etiquetes

Comentaris (11)

Trending