El Govern posa fi al permís retribuït als funcionaris vulnerables davant el coronavirus

L’executiu considera que “l’evolució de la pandèmia” fa “innecessari” aquesta prestació però manté la que s’atorga a qui no pugui anar a treballar per tenir cura dels fills

Façana de l'edifici del Govern d'Andorra
Façana de l'edifici del Govern d'Andorra ARXIU

El Govern ha posat fi a la possibilitat que atorgar un permís retribuït a aquells funcionaris que es consideressin especialment vulnerables en cas de ser contagiats amb el coronavirus. Des de l’executiu s’entén que la situació sanitària ha avançat prou perquè aquesta mesura no sigui necessari. El que es manté, tot i que amb petites adaptacions a la situació, és el destinat als progenitors que s’hagin de quedar a casa per cuidar dels fills si aquests no poden anar a escola o al servei de guàrdia.

Amb l’esclat de la crisi del coronavirus, el Govern va voler protegir al seu personal, tant de l’administració general com el dels cossos especials, que es considerava especialment sensible als efectes del coronavirus. Entre ells, aquells que patissin patologies cardiovasculars i cròniques, immunodepressió, diabetis, hipertensió i les dones embarassades. Es volia minimitzar el risc de contagi i, per això, es va optar perquè, aquells que poguessin, fessin teletreball.

No tothom, però, tenia aquesta possibilitat. Per al personal que no estigués en disposició de fer feina des de casa, s’establia un “permís administratiu retribuït”. Des del Govern, però, es considera que “amb l’evolució de la pandèmia s’ha revelat innecessari continuar amb aquesta mesura, amb el benentès que aquest col·lectiu disposa de les eines socials de protecció i garantia salarial suficients en cas que sigui necessari adoptar una mesura mèdica”.

Per això, s’ha publicat al BOPA el decret que elimina aquest permís. El text aprofita també per reformular la redacció d’una altra prestació de la qual es podia beneficiar el personal públic: la que s’atorga a qui no pugui anar a treballar perquè ha de tenir cura dels fills. Les condicions són les mateixes, tot i que sí que s’indica que la retribució, que com en el cas dels treballadors del sector privat, no podrà superar el salari mínim, “comprèn els complements d’antiguitat i personal d’antiguitat meritats amb anterioritat més la quantitat necessària fins a arribar al topall esmentat o al proporcional que correspongui”.

Comentaris

Trending