Govern accepta la prejubilació amb el 60% del salari dels funcionaris de més llarga trajectòria

L’executiu ho ha inclòs en una disposició addicional del projecte de llei del pressupost i ara caldrà veure si els grups parlamentaris mantenen el pacte governamental o passen la tisora

L'edifici administratiu de Govern a Prat de la Creu.
L'edifici administratiu de Govern a Prat de la Creu. Toni Solanelles

El Govern accepta, almenys d’entrada, que els funcionaris de més llarga trajectòria puguin prejubilar-se als 60 anys i amb una remuneració, distribuïda en tretze pagues anuals, corresponent al 60% de la darrera nòmina percebuda en actiu. Aquesta era una demanda d’un col·lectiu d’un centenar de treballadors capitanejats per qui al seu dia va ser presidenta del Sipaag i funcionària de Protecció Civil actualment, Iolanda Font.

Hi havia més o menys un acord governamental amb els esmentats treballadors públics -que fa poques setmanes van fer arribar una carta a la ministra de Funció Pública, Trini Marín, expressant els seus neguits- per tal de facilitar les prejubilacions si es complien un seguit de requisits, tant d’edat com d’anys prestats al servei de l’administració. El dubte era si el percentatge seria del 50% del salari o del 60% tal i com pretenien els treballadors.

Una imatge de l'edifici administratiu de Prat de la Creu.

Relacionat

Els funcionaris amb més anys a l’administració reclamen poder-se prejubilar amb el 60% del salari

En una disposició addicional del projecte de llei de pressupost per al 2023 que el ministre de Finances, Eric Jover, va portar dijous passat al Consell General s’hi estableix que el percentatge remuneratori serà del 60%. Caldrà veure, però, què hi diuen els grups parlamentaris, que estaven pendents d’un estudi en relació amb l’impacte sobre les pensions de la CASS per acabar-se de posicionar. El percentatge es podria a reduir o, més complicat, es podria arribar a deixar sense efecte tota la disposició.

EL TEXT DE LA DISPOSICIÓ

En tot cas, la disposició addicional vuitena del pressupost concretament estableix que “els funcionaris de l’administració general i de l’administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball com a funcionaris o treballadors públics de caràcter indefinit de l’administració abans de l’1 de juny del 2015, i que acreditin un mínim de trenta anys de servei, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern cinc anys abans de l’edat de jubilació obligatòria establerta a la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social”.

Com s’ha dit,  “aquesta prestació és d’un import igual al 60% del darrer salari brut percebut en el moment d’iniciar-se el període de jubilació voluntària, i es prenen com a base de càlcul els conceptes salarials de sou base, complement de carrera, complement d’antiguitat, complement personal d’antiguitat i complement d’absorció. Aquesta prestació se satisfà als beneficiaris en tretze pagaments anuals, amb una periodicitat mensual, i per mensualitats vençudes. El mes de desembre també es fa efectiu el tretzè pagament anual”.

El percentatge que percep el funcionari que s’aculli a la jubilació voluntària “roman inalterat vitalíciament” i una vegada els prejubilats que arribin al moment de la jubilació obligatòria “continuen percebent la prestació esmentada, si bé amb la deducció prèvia, en tots els casos, de l’import de la prestació de jubilació a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social efectivament percebuda”. Evidentment, “aquesta prestació finalitza en cas de defunció del beneficiari”.

Comentaris (8)

Trending