Els funcionaris es reincorporen dimarts als despatxos físics de l’administració

Hauran de guardar un espai d’1,5 metres entre elles i només els treballadors amb vulnerabilitats o aquells que autoritzin les seves respectives direccions podran continuar amb el teletreball

L'espai de distanciament d'un metre i mig entre usuaris s'haurà de mantenir; també entre els treballadors.
L'espai de distanciament d'un metre i mig entre usuaris s'haurà de mantenir; també entre els treballadors. Toni Solanelles

Els funcionaris i treballadors públics en general tornen a partir de dimarts als seus despatxos. Als seus llocs de treball físic en les instal·lacions administratives. Si fins ara el teletreball era una mena de ‘norma’, a partir de la setmana vinent deixa de ser-ho i només en els casos puntuals autoritzats pel director de departament o en aquelles situacions en què un empleat sigui considerat vulnerable o per una recomanació mèdica puntual s’hagi de quedar a casa, es continuarà fent feina en la distància.

També a partir de la setmana vinent el servei de tràmits recupera l’horari normal i tot i ser recomanable, ja no caldrà la cita prèvia per poder fer qualsevol tràmit necessari. Això sí, en les zones d’atenció al públic es continuaran garantint les mesures addicionals ja previstes: en els espais d’atenció al públic, s’ordenaran els usuaris de manera que s’evitin les aglomeracions; caldrà mantenir les marques de distanciament al terra per marcar la separació mínima entre persones, que ha de ser d’1,5 metres.

Alhora, s’hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris que accedeixen a fer gestions o tràmits i excepcionalment també es disposaran mascaretes quirúrgiques per si cal proporcionar-ne als usuaris que no en portin. Si aquest fos el cas, es demanarà a l’usuari que es posi la mascareta abans de dirigir-se al treballador que l’hagi d’atendre.

El servei de tràmits recupera també a partir de la setmana que ve l'horari habitual, i malgrat que es recomanable, ja no cal demanar cita prèvia abans d'acudir a les dependències governamentals

Tornant als treballadors públics, als funcionaris, caldrà garantir una distància entre persones d’1,5 metres per permetre una reincorporació al lloc de treball habitual. Això pot implicar la reorganització de taules o equips, i ho haurà de valorar cada departament a partir d’aquest criteri de distanciament. En el supòsit que no sigui possible garantir la distància esmentada, es podran establir torns de treball o teletreball, sempre que es garanteixi que els treballadors completin la totalitat de les hores de la jornada laboral.

En un document tramès aquest divendres pel ministeri de Funció Pública es deixa clar que el teletreball es podrà mantenir en els casos que decideixi la direcció de cada departament, sempre que es pugui garantir el funcionament habitual del servei. El treballador requerirà l’autorització de la seva direcció per continuar fent teletreball. Cada departament organitzarà la reincorporació del seu personal presencialment tenint en compte que poden seguir fent teletreball els treballadors confinats o pendents de resultats de PCR; els vulnerables que no es puguin reincorporar perquè així ho hagi determinat el metge especialista en medicina del treball; i aquells altres empleats que per necessitat determini la direcció del departament.

Són empleats vulnerables aquells que tinguin malalties cròniques, com són la diabetis i les malalties cardiovasculars, cardíaques i pulmonars, o problemes al sistema immunològic

El document també deixa clar que és un treballador vulnerable seguint els criteris establerts pel ministeri de Salut. Així, són empleats vulnerables aquells que tinguin malalties cròniques, com són la diabetis i les malalties cardiovasculars, cardíaques i pulmonars, o problemes al sistema immunològic. Si algun treballador està inclòs en aquest grup i s’ha de reincorporar a la feina presencial, cal que comuniqui pertinentment la seva situació per valorar si cal prendre mesures de protecció específiques en el seu lloc de treball.

Altres recomanacions que es fan és la de mantenir el lloc de treball endreçat i net, mirant que els estris que s’usin, siguin intransferibles, i que es desinfectin abans i després d’haver-ne de fer ús, igual com aquells aparells o estris que es portin a casa i s’hagin utilitzat al lloc de treball (telèfons, ulleres…). També es deixa clar que és òptim ventilar els llocs de treball i, en aquells espais de trobada, s’hi ha de mantenir el distanciament i s’ha de desinfectar el mobiliari o utensilis que es facin servir.

Comentaris (4)

Trending