Les eleccions a la Mútua de funcionaris arrenquen amb una notable participació

La presència de dues llistes als grups B i C de l’Administració general propicia la bona afluència de votants i la xifra superarà àmpliament la dels darrers comicis

Comentaris

Electors a la sala de les votacions per escollir els membres de la comissió de la mútua.
Electors a la sala de les votacions per escollir els membres de la comissió de la mútua. BRU NOYA

La presència de dues candidatures dels grups funcionals de l’Administració general  (B i C) propicia una notable participació a les eleccions dels representants a la Comissió de la Mútua de l’Administració general. Les votacions s'han iniciat a les vuit del matí i acabaran a les set del vespre i s'efectuen a la sala 2 de la planta baixa de l'edifici administratiu.

Per poder exercir el dret al vot cal presentar un document oficial acreditatiu. El vot ha de ser presencial i no es pot delegar. Decidits els comicis al grup funcional A (directors) ja que només hi ha única llista formada per Carles Miquel (candidat) i Carles Oferil i Daniel Rodríguez (suplents), l'interès està en els grups B i C amb dues candidatures amb Josep Maria Arnaus i Carles Ridaura (B); i Dolors Iglesias i Ivan Vilares (C). 

Els grups es divideixen en funció del nivell de classificació del lloc de treball. Des de primera hora, hi ha una afluència constant de votants i la xifra de participació superarà àmpliament la dels darrers comicis. 

Cap dels actuals components de la Comissió de la Mútua continuarà en el càrrec.  a funció de la comissió és la de definir les prestacions a càrrec de la mútua i de controlar el seu funcionament. Està composta per entre tres i cinc membres designats per les associacions professionals i els sindicats més representatius en el si de l’Administració general i de l’Administració de Justícia. 

Comentaris

Trending