Educació prepara un “sistema de control de qualitat” per a la selecció de professorat

S’ha plantejat aquesta mesura per evitar errors, de nou, al procediment i ve acompanyada d’una segona proposta que és la de revisar el format de publicació dels resultats de les fases, de forma que el candidat pugui comprovar si el càlcul de la seva nota és correcte

Comentaris

Ester Vilarrubla durant una compareixença pública.
Ester Vilarrubla durant una compareixença pública. SFGA

La ministra d’Educació i Ensenyament, Ester Vilarrubla, ha assegurat, en una resposta escrita arran d’una pregunta formulada per la consellera del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, que s’ha preparat un “sistema de control de qualitat” perquè els errors en la selecció d’ensenyants no es tornin a produir. A més d’aquest nou procediment, s’ha plantejat revisar el format de publicació de les fases. Amb aquest nou procediment, el candidat podrà comprovar sistemàticament si el càlcul de la seva nota és correcte.

La primera mesura de seguretat per evitar possibles errors futurs en aquests processos de selecció de professorat serà la de fer un desdoblament dels equips de treball. Vilarrubla explica al text que es nomenarà un tècnic responsable de l’arxiu, al que acompanyarà un administratiu, i que entraran a les dades que el candidat obtingui en cadascuna de les fases. Aquest procediment serà revisat posteriorment per un segon tècnic que validarà els resultats.

A més, i en relació amb aquest “sistema de control de qualitat”, els documents de treball se centralitzaran en el servidor de Govern, amb una contrasenya a la qual únicament tindrà accés el tècnic de referència i el de control. “Aquests documents es creen de nou, cada vegada que hi ha una necessitat, i en cap cas no es recuperen documents creats per a altres finalitats”, apunta Vilarrubla en la seva resposta.

D’altra banda, com a segona solució, i per fiançar la seguretat en què es realitzarà el procediment, es planteja revisar el format de publicació dels resultats de les fases. La proposta consisteix, específicament, a publicar, a més de la resolució d’apte, no apte o provisionalment apte, els resultats numèrics en cadascuna de les proves. “D’aquesta manera el candidat pot comprovar sistemàticament si el càlcul de la seva nota és correcte”.

Aquesta mesura comporta un nou procediment per comunicar els mèrits a cadascun dels candidats. La proposta inclou que un tècnic de l’Àrea de Recursos Humans estigui exclusivament dedicat a aquesta tasca de recompte, “per garantir així que s’aplica la puntuació de forma sistemàtica, homogènia i evitant derives d’interpretació”. A més, per fer la comunicació oficial, es prepararà una fitxa específica que aquest funcionari emplenarà.

Comentaris (3)

Trending