El Consell Superior reconeix que va contractar personal que no havia superat els requisits fixats

El Tribunal de Comptes alerta en el seu informe de fiscalització al poder judicial que va incorporar una tècnica d’arxiu quan no va arribar al 5 en una prova que la mateixa administració havia considerat invalidant i tot i així va seguir endavant i se la va fitxar

Una imatge de la Seu de la Justícia.
Una imatge de la Seu de la Justícia. Toni Solanelles

Sense manies. El Consell Superior de la Justícia (CSJ) reconeix en les al·legacions a un dels informes del Tribunal de Comptes que ha transcendit recentment i que té a veure amb l’any 2020 que, efectivament, va acabar contractant personal que no reunia els requisits que la pròpia administració judicial havia fixat però que com que necessitava una persona per a l’arxiu, va tirar endavant. L’òrgan fiscalitzador alerta que l’assignació de la plaça podria ser anul·lada. Però el poder judicial respon que el concurs no es va impugnar. I no passa res.

En efecte, en l’informe relatiu al 2020, i que no s’ha fet públic fins fa poques dates, el Tribunal de Comptes exposa que el CSJ va convocar una plaça de nova creació de tècnic superior per l’arxiu judicial adscrita al propi òrgan judicial. Aquesta convocatòria es va fer per promoció interna i, dins les bases s’hi establia que en l’apartat de proves i mèrits: l’obtenció d’una puntuació en la prova professional inferior a 5 punts sobre una valoració de 0 a 10 punts comportaria l’eliminació de la candidatura. També s’hi deia que en l’apartat de puntuació final, una nota inferior a 5 de 10 en la prova professional no permetia l’accés a les altres proves, comportant l’eliminació immediata de l’aspirant.

Les bases de la plaça establien que amb una nota inferior de 5 el candidat que fos no podia continuar endavant en el procés, l’elegit no va arribar al 5 en una prova invalidant però se li va permetre seguir

Segons consta en l’acta, el comitè tècnic de selecció es va reunir el 4 de desembre de 2020, on hi figura en el quadre recapitulatiu de les notes obtingudes per la candidata una nota de 4,5 en la prova professional i d’altres notes per a la resta de proves que va efectuar. Aquest fet, diu el Tribunal de Comptes, “vulnera el contingut de les bases de la convocatòria que s’ha esmentat anteriorment, ja que en no superar la nota mínima de la prova professional, caldria haver exclòs la persona candidata, i no haver continuat amb el procés selectiu”.

I el poder judicial, en les al·legacions firmades pel seu president, Enric Casadevall, ho admet. Però ho justifica. “No es pot més que reconèixer aquest fet, havent però explicat que es devia a que tot i que la nota obtinguda pel candidat no assolia el percentatge marcat per la convocatòria, per acord del comitè de selecció, i atès la necessitat que es cobrís el lloc de treball a concurs, s’acordà procedir a la següent prova, donant aquesta un resultat positiu i satisfactori que derivà en la contractació sense que aquest concurs hagi estat impugnat”.

Comentaris (20)

Trending