Un debat legislatiu que ha de buscar l'equilibri entre el Govern i els comuns

M

Martín Blanco

Comentaris

24.10
24.10

El debat sobre la proposició de llei de finances comunals ha d'estar marcat pel sentit comú segons Martín Blanco. Els grups de la majoria no volen que les corporacions posin impostos, per exemple, a la propietat no edificada.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending