Actualitzacions

H

Helena Anillo

Comentaris

actualitzacions
actualitzacions

El Consell General té una posició unànime per poder resoldre el buit legal que actualment existeix amb el CBD i Helena Anillo apunta la necessitat de fer clic al botó ‘actualitzar’.

Comentaris

Trending