Uns complements salarials ‘poc justos’

El Tribunal de Comptes retreu al Consell Superior tres CRA i una antiguitat atorgats sense els acords corresponents

El Tribunal de Comptes no acaba de veure gaire bé que el Consell Superior de la Justícia (CSJ) atorgui determinats complements retributius sense la base normativa o, com a mínim, els acords per escrit que escaigui. Així ho hauria advertit a la cúpula judicial l’ens fiscalitzador, segons que han avançat fonts properes a aquest organisme. El poder judicial hauria justificat les remuneracions suplementàries atorgades per la feina que fan els beneficiaris de les mateixes i hauria considerat que la manca d’un acord formal és “voler filar massa prim”.

Però la sensació que hi ha més enllà dels responsables judicials, és que almenys en el cas dels tres CRAs que el Tribunal de Comptes avisa que no estarien degudament justificats o avalats, es tracta d’un increment de sou encobert, atès que no és el primer cop que hi ha hagut malestar per situacions com aquesta. De fet, ara, un dels beneficiaris estaria rebent encara un complement extra en concepte de guàrdia per a un treball específic.

Les retribucions suposadament anòmales detectades pel Tribunal de Comptes correspondrien a tres complements de responsabilitat addicional (CRA) de 3.750 euros anuals cadascun. També es posa en entredit un complement d’antiguitat via triennis de 1.305 euros

Les retribucions suposadament anòmales detectades pel Tribunal de Comptes correspondrien a tres complements de responsabilitat addicional (CRA) de 3.750 euros anuals cadascun. També es posa en entredit un complement d’antiguitat via triennis de 1.305 euros. En aquest darrer cas, segons les fonts, es tracta d’una funcionària que va ser nomenada càrrec de relació especial i que es considera, per tant, que aquesta relació especial no hauria de computar a efectes d’antiguitat.

És aquí especialment quan el CSJ manté que s’està filant molt prim, però el Tribunal de Comptes recordaria que la legislació de finances públiques, eina legal de referència en la matèria, estableix un procediment, el d’un acord previ i motivat del CSJ que no s’ha donat. Les fonts judicials consultades hi han afegit que “al capdavall el que cal és justificar degudament les coses. Si són coherents i no discrecionals, i justes, no hi ha d’haver inconvenient en acordar i motivar les decisions, sempre que s’estenguin en igualtat de condicions”, han recordat els consultats.

En aquest sentit han recordat que “el que no pot ser que sempre es beneficiï el mateix, o es digui que no hi ha problemes amb els eventuals. Però trobis fills d’aquí o d’allà que van saltant d’un lloc a l’altre cobrint sempre forats eventuals i encadenant feines”. Però això no té res a veure amb els complements. Almenys no amb els complements retributius.

Comentaris (3)

Trending