A l’hospital se li fonen els ploms (i no ho vol pas)

Una diagnosi interna del SAAS determina que el 60% dels dispositius de què disposa el centre sanitari presenta un estat de desgast superior al que seria aconsellableLa parapública oferirà una plaça per a un professional que hauria de posar ordre i planificar l’actuació més escaient per millorar les condicions d’aparells lumínics, calderes o refrigeradors

Una diagnosi elaborada per una enginyera de FEDA enviada en comissió de serveis a l’hospital ha dictaminat que sis de cada deu dispositius tecnològics o electrònics que hi ha al centre sanitari estan en hores baixes, malmesos, desgastats, que ja no ofereixen el rendiment que caldria. Que se li fonen els ploms, vaja. Sis de cada deu són molts si es té en compte que l’auditoria feta, l’inventari, xifra que la ‘perla’ del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) té fins a 14.000 dispositius.

¿I què s’entén per dispositiu? Doncs, per exemple, totes les instal·lacions lumíniques, les calderes, els radiadors, els equips de refrigeració, els respiradors… És evident que s’han anat fent inversions per millorar aquesta xarxa de dispositius. Però segurament no d’una manera prou adequada. Molt sovint amb una sabata i una espardenya. D’aquí que el 60% dels equips esmentats estiguin en unes condicions no prou òptimes.

Per aconseguir millorar tot això, per incidir en les qüestions tècniques i les necessitats més concretes, el SAAS oferirà ben aviat una plaça del que vindria a ser una mena de cap de manteniment o una mica més que això, perquè no valdrà qualsevol persona. Caldrà que els optants a aquest lloc de treball siguin, almenys, o bé enginyers o bé arquitectes. Aquesta serà la persona que haurà de decidir on cal actuar, en quina mesura i de quina manera.

L’organisme públic que gestiona els serveis hospitalaris oferta diversos llocs de treball: secretaris assistencials, un neuròleg, un patòleg, un portalliteres, tres auxiliars d’infermeria…

Aquesta posició laboral és una de les moltes que el SAAS oferta o ofertarà en breu. I és que el SAAS, l’hospital és, per les dimensions del país, una màquina molt gran. Són més de 1.100 persones empleades i sempre hi ha relleus, baixes o noves necessitats. Per exemple, un dels llocs de feina que ben aviat es demandarà és el de geriatra. D’altres els recull i ja els licita el SAAS a través del BOPA d’aquest dimecres. S’han encavalcat diverses ofertes perquè malgrat que les decisions del consell directiu s’han anat adoptant en setmanes diferents, els edictes no s’han firmat degudament -‘las cosas de palacio van despacio’, que diuen en castellà- fins els darrers dies.

En l’àmbit assistencial, l’hospital necessita tres secretaris o secretàries assistencials, un especialista en anatomia patològica i un portalliteres, ja que la implementació progressiva que s’està fent de la cirurgia ambulatòria, que cada vegada va a més. També es pretén contractar un treballador assistencial per rellevar un professional d’aquest sector que s’acaba a jubilar.

En l’àmbit mèdic, el SAAS insisteix en contractar un neuròleg. És una plaça que fa temps que es busca cobrir i, per ara, no hi ha manera. De moment, l’hospital s’ha de conformar amb tenir el servei d’un metge especialista en neurologia un cop per setmana. Però aquesta periodicitat no és suficient. Finalment, quant a l’àrea administrativa, el SAAS té dues vacants a cobrir lligada a la direcció de recursos generals. L’hospital necessita un cap per a l’àrea comptable i un altre per a l’àrea de finances. Les persones que fins no fa pas temps ocupaven aquests llocs van plegar.

Comentaris

Trending