Visibilitat no binària

paula removebg preview

Paula Przybylowicz Vidal

Graduada en Filosofia, membre de Concòrdia

Comentaris

Dimecres passat, com cada 31 de març, es va celebrar el Dia de la Visibilitat Transgènere. Tot i que la lluita contra la discriminació transfòbica hauria de ser una prioritat social cada dia de l'any, aquesta diada ens ofereix una magnífica oportunitat per celebrar que la identitat de gènere és una realitat molt diversa. Això es fa particularment palès amb les identitats no binàries, un col·lectiu sovint inclòs dins de la comunitat trans que, com aquesta mateixa, pateix les severes conseqüències de la falta de visibilitat, de reconeixement social i de protecció legal.

Les identitats no binàries, també més conegudes com a ‘genderqueer’, són un conjunt d'identitats de gènere que no es corresponen amb la dicotomia tradicional entre el gènere femení i el gènere masculí. Algunes persones no binàries s'identifiquen simultàniament amb el gènere femení i masculí, amb un d'aquests i el gènere neutre, o amb tots tres alhora. Aquest és el cas de les persones bigènere i trigènere. D'altres, al contrari, no s’identifiquen amb cap gènere. Són, per tant, agènere. El no binarisme també inclou les identitats demigènere, que donen nom a la identificació parcial amb un determinat gènere, i les transfemenines o transmasculines, que presenten un o diversos aspectes femenins o masculins, respectivament. Per últim, hi trobem les persones de gènere fluid, la identitat de les quals varia al llarg del temps.

Cal tenir en compte, però, que aquestes nomenclatures poden ser reduccionistes. I és que la identitat de gènere és un fenomen complex i molt ric en matisos. També convé recordar que la identitat de gènere és independent de l'expressió de gènere, això és, de com presentem el nostre gènere, així com de l'orientació sexual de cadascú.

“Les persones amb identitats de gènere dissidents tenen un risc molt elevat de ser víctimes de violència psicològica, física i sexual, i també d'assetjament i discriminació en l'àmbit educatiu, laboral, religiós i sanitari”

El no binarisme suposa una dissidència del paradigma de la categorització sexual imperant en la nostra cultura. Aquesta categorització, una de les formes més bàsiques de classificació social, es basa en el binarisme de gènere: la creença que hi ha dos gèneres, femení i masculí, que s'oposen i s'exclouen mútuament. El binarisme de gènere, alhora, és fortament essencialista, participa de la creença que hi ha característiques intrínseques i innates, de naturalesa biològica, que s'atribueixen al gènere. Junts, el binarisme i l'essencialisme de gènere fonamenten ideològicament la cisnormativitat, això és, l'assumpció que totes les persones tenen una identitat de gènere que coincideix amb el seu sexe biològic.

Les persones no binàries es perceben com una doble amenaça a la cisnormativitat. Com a persones transgènere, subverteixen la noció essencialista del gènere com a quelcom biològic. Com a persones no binàries, a més, posen en dubte la idea que la realitat del gènere queda restringida als dos gèneres tradicionalment reconeguts. Per això mateix, el col·lectiu no binari és doblement vulnerable i subjecte de discriminacions.

L'enebefòbia, l'opressió cap a les persones no binàries, pren múltiples formes. D'entrada, les persones amb identitats de gènere dissidents tenen un risc molt elevat de ser víctimes de violència psicològica, física i sexual, i també d'assetjament i discriminació en l'àmbit educatiu, laboral, religiós i sanitari. L'arrelament de la cisnormativitat fa de la nostra cultura un lloc hostil per aquest col·lectiu. Des de l'ús que es fa de determinats espais, com els vestidors o els lavabos, fins a un llenguatge que no és inclusiu en el seu ús social i institucional, la nostra forma de viure està enterament travessada per la distinció binària dona-home, femení-masculí. Això dificulta molt el reconeixement social de les identitats no binàries i dels seus drets i, per tant, la possibilitat d'un tracte dignificant cap a una part de la identitat personal, la identitat de gènere, que tan important és al llarg de les nostres vides.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending