Salvem l'edifici Casamanya

Comentaris

Durant l’any de 2014, després de sentir diferents veus en reunions públiques del comú d’Ordino, demanant preocupats en quina situació es trobava l’edifici conegut com Hotel Casamanya, vaig demanar al comú d’Ordino l’autorització per utilitzar el correu electrònic salvemedificicasamanya@ordino.ad, durant el mes de maig vaig fer un correu a diferents persones demanant la seva inscripció al Quart d’Ordino per intentar des de dins de la mateixa administració poder trobar solucions en relació a aquest edifici, i algunes persones, poques per desgràcia em van fer cas i es van inscriure. (Agraeixo a aquestes persones haver-se inscrit).

El dia 20 d’octubre darrer es va tenir una reunió de Quart, essent un dels punts del ordre del dia, informar del conveni signat entre el comú i el Quart d’Ordino. Gràcies a aquest conveni, el comú podrà (si un nou acord del Quart no ho impedeix)  utilitzar els béns del Quart per a ús públic, entre ells l'emblemàtic hotel Casamanya (esperem que sigui aviat). D’aquest conveni se’n havia parlat en les reunions dels dies 6 de maig i 14 de desembre de 2017, i en la reunió del 20 d’octubre es va dir que en la reunió del dia 14 de desembre, no es parlava en el conveni proposat de l’Hotel Casamanya, quan jo ja havia demanat no només a la reunió del 14 de desembre sinó també a la reunió del dia 6 de maig que podria acceptar el conveni si en ell s’incloïa l’Hotel Casamanya. I vaig comprovar després de la reunió del 20 d’octubre, que el conveni signat amb el comú ens fou enviat (als membres del Quart) íntegrament tal com es va signar, abans de la reunió del 14 de desembre (per tant el mateix que es va tractar el dia de la reunió).

Quan es proposa que es cedeixin al comú tots els deures i drets del Quart d’Ordino, et diuen que primer has de cedir el teu patrimoni.  

La meva proposta com la d’altres persones que han estat membres del Quart molts més temps que jo mateix, creiem que ha arribat el moment que els Quarts i en aquest cas el Quart d’Ordino, que ens ocupa, faci un pas al costat i no només signar un conveni amb el comú d’Ordino sinó cedir al comú tots el deures i drets que encara li puguin quedar al Quart. 

Aquest any celebrem els 25 anys de la Constitució, que en el seu article 84 deixava una lluerna als Quarts, avui aquesta lluerna, ja quasi s’ha tancat i lleis com la llei d’impost sobre societats de l’any 2011 en el seu article 8, deixa els Quarts a la cua després de les mútues d’accidents de treball. Si els Quarts han de cedir el seu lloc, “i no morir esclafats”, perquè no ho fan d’una manera digna, fent un pas al costat, ara que encara i són a temps i les demés institucions comuns, Govern i Consell General reconeguin els serveis prestats per aquests, al llarg de la història andorrana, fer-los-hi un homenatge i no deixar-lo a la cua com s’ha fet a partir de l’any 1993 en especial. 

Només el poble ha de ser sobirà i no permetre que moltes de les persones que amb la millor intenció han intentant fer alguna cosa pel Quart i el poble d’Ordino, deixin el Quart quan han acabat el seu pas per la Junta del Quart, donat que les seves propostes, fetes amb tota la seva bona intenció han estat paralitzades, criticades i aquestes persones  moltes vegades maltractades. Per aquest motiu crec que el poble d’Ordino hem de passar a l’acció, atès que el Quart d’Ordino en dues temptatives no ha pogut arribar a un acord amb el Comú. Primer per fer d’aquest edifici el de despatxos del comú i la segona un edifici cultural. (I en la reunió del 20 d’octubre es demana perquè el comú d’Ordino no havia fet els serveis que aquest any s’han inaugurat a l’Estudi a l’Hotel Casamanya)

Per aquest motiu faig una demanda a tots els ciutadans d’Ordino, que estimeu el nostre poble i en especial esteu cansats de veure l’hotel Casamanya com un edifici que s’està deteriorant cada dia, vulguin posar-se amb contacte amb mi (abans del 31 de desembre de 2018) a través del correu publicat en aquesta carta i posteriorment si sou molts els que contesteu, recollir firmes per demanar al Quart d’Ordino una reunió de poble per debatre quin hauria de ser el rol del Quart d’Ordino en el segle XXI. Si l’hotel Casamanya cau (amb les seves façanes protegides per la normativa del granit) serà culpa de tots, Consell General, Govern, comú d’Ordino, Quart d’Ordino… però també dels ciutadans del poble d’Ordino, que haurem amagat el cap sota l’ala.  

Si sou poques les persones que em contesteu, farem de totes maneres una trobada per poder analitzar les nostres possibilitats i si veiem que són poques, em donaré de baixa del Quart i deixarem que els de sempre facin el que creguin més convenient i com no pot ser d’altra manera respectaré les seves decisions ja que entre tots les haurem ratificat, encara que sigui per omissió. 

Esperant el vostre suport o critica vos saludo a tots molt atentament. Dient-vos que les meves accions mai les porto a terme per anar contra ningú o perquè no respecti les posicions d’altres (encara que no les comparteixi) sinó perquè crec que és el millor, pel poble d’Ordino en aquest cas (estigui o no equivocat).

Etiquetes

Comentaris

Trending