Què busca un inversor

Comentaris

Invertir. Fer una inversió. Què cerca una inversor abans de prendre la decisió de fer el pas o alhora de decidir on ha de posar els seus diners. Partirem de la base que hi pot haver dos tipus d’inversors. El primer seria l’inversor que intentar buscar una rendibilitat equiparable a la del retorn de la inversió. El principal problema que hi veig en aquest tipus de perfils és que per tal d’aconseguir una millor rendibilitat sempre es prendran mes riscos en la gestió diària. En l’actualitat, degut a la crisi global ens trobem en la casuística que les inversions amb menys risc -com poden ser les inversions en renda fixa-, precisament són les que pitjor ho tenen. D’un costat ens trobem amb un menor tipus d’interès, dictaminat pel banc central intentant lluitar contra la deflació. També ens podem trobar el problema de la falta de consum. Aquests només són dos exemples.  Això obliga que els inversors amb un perfil enfocat a la rendibilitat prenguin més riscos que de costum. Una altra forma que els inversors poden millorar la rendibilitat minimitzant els riscos és diversificant les inversions: invertir una part en productes amb un baix risc i, per altra banda, invertir en productes amb un risc molt alt. D’aquesta manera sempre pots compensar allò que has perdut en un costat amb allò que has guanyat a l’altre cantó i intentar que el resultat final sigui positiu. És a dir, aquest perfil sempre busca tenir el màxim profit propi, no aporta cap mena de component social a la seva gestió, ja que si no aporta una rendibilitat a l’inversor sempre serà prescindible. Per un altre costat tenim un perfil d’inversor que a part d’intentar obtenir una rendibilitat -no ens enganyem, si es fa una inversió, sigui quina sigui, sempre esperes recuperar allò invertit i una mica més- afegeix un component social a la seva gestió diària. I què vol dir això? Doncs això no és ni més ni menys que reinvertir una part dels guanys generats en la pròpia societat. Això en què ens pot afectar? Ens pot afectar i molt donat que si l’esmentat inversor dedica per exemple el 50% de la rendibilitat de la seva empresa a qüestions socials, aquest retorn pot significar, entre d’altres, la creació de nous llocs de treball, una major formació dels seus empleats per donar un millor servei, la reinversió en la pròpia població on radiqui la seva activitat… i un llarg etcètera de coses. Donat que últimament la banca és un tema d’extremada actualitat, hi posarem una mica de distància i farem com si estiguéssim al camp. Posem per cas que disposem de 10.000 metres quadrats de terreny per plantar-hi el que vulguem el primer any. Invertim un milió. Una vegada hem fet la recollida, a la caixa hi acabem tenint un milió i mig. Què podem fer amb el mig milió que hem guanyat? El podem guardar o el podem reinvertir en la compra del terreny que hi ha just al costat del mostre per poder realitzar més producció l’any següent. Hi veieu alguna diferència en els dos supòsits? Jo m’estimo més que l’inversió en qüestió compri el terreny que hi ha disponible just al costat del seu. Això voldrà dir que l’any que ve, hi haurà mes producció, més treballadors per recollir aquesta producció, més cotitzacions i tributs per a l’Estat… I els que no treballin directament en aquell camp, també tindran més feina ja que es necessitaran més tractors, més mecànics… I a vosaltres, quin tipus d’inversor us agradaria????

Comentaris

Trending