Positius canvis de rumb en el projecte Grifols

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

La darrera roda de premsa del ministre Martínez Benazet va exposar el que he percebut com uns importants canvis de rumb en el projecte Grifols. Destaco dues bones progressions i em sembla que amb dues millores addicionals aconseguiríem un resultat excel·lent.

Les dues progressions assolides serien:

 - De les paraules del ministre sembla que es faci un pas enrere en les seves declaracions inicials i un pas endavant en la qualitat de vida per Ordino. Sembla que l’activitat del laboratori quedarà limitada a tasques de recerca immunològica en càncer i malalties degeneratives i que quedaran excloses les activitats de recerca amb agents patògens de nivell 3 de risc. Una gran noticia que sols caldrà deixar ben clar per escrit en la llicència que s’atorgui a aquest laboratori. Seria una gran noticia per Ordino, per Andorra i per a tothom. 

 - De les paraules del ministre sembla que modifica la seva consideració de persones tòxiques a tots aquells que volem millorar el projecte i dona la benvinguda a moviments socials que van més enllà de la limitada tasca dels càrrecs electes. Molt bona notícia.

Les dues millores addicionals que crec que permetrien un resultat excel·lent serien:

1- Andorra no es pot permetre l'obligació de recomprar a Grifols les accions de la societat titular del laboratori en cas que una sentència judicial tanqui o limiti les activitats del laboratori. Seria una clàusula draconiana que comporta unes responsabilitats de més de 25 milions que Andorra no es pot permetre. Per tant, com va apuntar el cap de Govern, aquesta clàusula necessita ser revisada, jo diria eliminada, del pacte d’accionistes. Deixant a part el fet que crec que l’actual pacte de socis seria nul atès que l’ADI no disposa d’atribucions legals per comprometre’s a unes obligacions d’aquesta magnitud i d’aquest import.

 2- El cap de Govern va prometre que aquest projecte seria conforme a la normativa de la EU. En aquest sentit em sembla important recordar l’estricta normativa de la UE sobre ajudes estatals i el famós article 107.1 del Tractat. Queden clarament prohibides les ajudes que generen tractes de favor i distorsionen el lliure mercat, la lliure competència. Les ajudes d’estat que Govern planteja en favor de Grifols serien unes ajudes fetes a mida per a una empresa estrangera i crec que serien incompatibles amb la normativa UE. Per tant, un cop acceptat que la R+D mereix ajudes d’estat, sols es podria donar l’ajuda a Grifols si es crea un marc general que acolli a totes les empreses que compleixin uns determinats requisits, sense discriminacions. De forma que tota empresa establerta a Andorra que desenvolupi un projecte de R+D tingui dret a una ajuda de l’estat  proporcional a la de Grifols. Si per una inversió de 25 milions, l’ajuda de l’estat és de 5 milions, mes una aportació temporal gratuïta de terreny corresponent a 6.000 metres quadrats d’edificabilitat; aleshores caldria establir una ajuda del 20% de la inversió per a tot centre de R+D; mes la cessió gratuïta de terreny corresponent a 166 metres quadrats d’edificabilitat per cada milió d’inversió.

La meva conclusió és que el ministre un cop respecta la opinió de tots els ciutadans i dona la benvinguda a opinions divergents, si es confirma per escrit que s’elimina la manipulació d’agents patògens de nivell de risc biològic 3; si s’elimina el pacte de socis 8.2; i si estableix un marc legal general que atorgui a totes les empreses de R+D ajudes proporcionals a les que s’atorguen a Grifols; aleshores ho tindríem solucionat.

Sr. ministre, ha estat un plaer constatar la correcció del rumb i la meva opinió és que sols queden un parell de unes millores molt clares, senzilles i justes per tenir un projecte guanyador. Felicitats!

Comentaris (5)

Trending