Una parròquia sostenible

Comentaris

El ritme actual de generació de residus, els elevats nivells d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contínua contaminació del nostre entorn, les agressions als espais naturals i la pressió demogràfica, fan que cada vegada més s’alcin veus per encaminar-nos cap a un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient.

No vull alarmar en excés, però les projeccions ens diuen que el 2050 hi haurà fins a deu mil milions d’habitants sobre la terra, a un ritme estimat de vuitanta milions de persones més cada any. Unes xifres que poden ser crítiques per una vida que es desenvolupa cada vegada més en nuclis urbans. De fet, més de la meitat de la població mundial ja resideix en un entorn urbà.

“En un context on el canvi climàtic és una evidència tangible i on els recursos naturals comencen a escassejar cal actuar decididament. Hem de contribuir a la lluita per aturar aquesta crisi mediambiental”

Aquesta desmesurada expansió ha creat assentaments sense prou eines per satisfer totes les necessitats bàsiques dels seus habitants. En un context on el canvi climàtic és una evidència tangible i on els recursos naturals comencen a escassejar cal actuar decididament. Hem de contribuir a la lluita per aturar aquesta crisi mediambiental.

Una de les formes per poder contribuir és modificant els usos i costums a les nostres ciutats. Hem de millorar la forma com ens relacionem amb el nostre entorn. Per això, a Andorra la Vella estem preparant la ciutat del futur, que passarà no només per reduir les emissions de carboni sinó que també per crear una millor qualitat de vida. Una de les propostes iniciades l’any passat passa per la millora en la recollida de residus, incentivant el reciclatge i fent més eficient tot el sistema.

La posada en marxa del servei de recollida porta a porta al barri del Cedre ha tingut una gran acceptació i la intenció és estendre aquesta prova pilot a altres barris de la parròquia. Aquest projecte és un dels molts projectes que tenen com a objectiu crear una Andorra la Vella sostenible tant econòmicament com mediambientalment. Una ciutat compromesa també amb l’economia circular que minimitzi l’impacte de les seves activitats i que redueixi el màxim possible la generació de residus. Només així podrem garantir que les futures generacions disposin dels recursos necessaris per assegurar la seva qualitat de vida.

Comentaris (4)

Trending