Martellada als YouTubers

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

A partir del dia 1 de juny 2021, YouTube passarà a considerar que tots els pagaments que aquesta plataforma fa als YouTubers s’han de considerar fiscalment com pagament de cànons, ‘royalties’.

La plataforma informa que Google, propietària de YouTube procedirà a partir del dia 1 de juny a fer les degudes retencions en origen a tots els pagaments a YouTubers.

Com afecta aquesta mesura als Youtubers espanyols que han fixat la seva residència a Andorra?

Cal estudiar el cas en detall, però en principi la situació seria la següent:

· A partir del 27 de novembre de 2019 va entrar en vigor la modificació del conveni de doble imposició entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica. Segons aquesta modificació, els cànons pagats per una empresa americana a una persona o empresa resident a Espanya queden exempts de pagament de cànons. Per tant, els YouTubers residents a Espanya en data 1 de juny 2021 seguiran cobrant de YouTube sense retenció.

“Notícia a seguir... i si es confirma, obligaria a una reflexió sobre les relacions diplomàtiques i els serveis de vigilància tributària de la nostra administració”

· Però donat que Andorra segueix sense tenir un conveni de doble imposició amb els Estats Units, aleshores, a Andorra se li aplicaria la retenció estàndard que, per cànons audiovisuals, és del 30% sobre l’import brut de dels cànons. Sense possibilitat d’aplicació de cap deducció. De forma que els YouTubers espanyols, o de qualsevol nacionalitat, residents a Andorra a partir del primer de Juny passaran a pagar via retenció en origen un 30% d’impostos als Estats Units sense poder aplicar cap deducció o desgravació.

Caldrà veure la lletra menuda de la normativa de retenció aplicable per Google, però tot apunta que amb absència de conveni, con és el cas d’Andorra la retenció a origen serà del 30% des del primer dòlar.

Si es confirmés aquesta noticia divulgada avui massivament per YouTube via correus electrònics, seria una martellada en tota regla als YouTubers deslocalitzats a territoris sense convenis de doble imposició.

Notícia a seguir... i si es confirma, obligaria a una reflexió sobre les relacions diplomàtiques i els serveis de vigilància tributària de la nostra administració.

termes youtube
Els termes anunciats per YouTube via correu electrònic aquest dimarts.
 

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending